Nyhet

Hur blir etableringen av nyanlända jämställd?

En rapport från Sveriges Kvinnolobby visar att nyanlända kvinnor får sämre stöd än män vad gäller att ta sig ut på arbetsmarknaden. Vad behöver politiker göra, och vad kan vi andra göra, för att se till att etableringen av nyanlända blir mer jämställd?

I en rapport från Sveriges Kvinnolobby granskas etableringen av nyanlända i Sverige, och organisationen kommer fram till att regeringens satsningar brister på jämställdhetsfronten. Rapporten visar att kvinnor prioriteras bort och får både mindre, sämre och senare stöd i förhållande till män.

”Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till arbete, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete” skriver Sveriges Kvinnolobby, som menar att konkreta åtgärder måste tas för att nyanlända kvinnor ska ha samma möjligheter som män att komma in på arbetsmarknaden.

Organisationen listar fem förslag på politiska åtgärder som kan ändra på situationen och se till att etableringen blir mer jämställd:

  • Öronmärk minst 40 % av platserna till kvinnor i subventionerade anställningar, extratjänster, beredskapsjobb och praktikplatser (motsvarar fördelningen av deltagare i etableringen i stort).
  • Erbjud arbetsgivare en högre subvention när de anställer nyanlända kvinnor (t.ex. i nystarts- och instegsjobb).
  • Satsa på yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar, snabbspår och subventionerade anställningar inom kvinnodominerade branscher, särskilt för yrken med lägre utbildnings- och kvalifikationskrav.
  • Skärp kraven på Arbetsförmedlingen att se till att kvinnor tar del av stöd och insatser. Öka tillsynen över externa aktörer och upphandlad verksamhet.
  • Säkerställ tillgänglig barnomsorg och kortare kötider, samt tillfällig barnpassning i anslutning till anläggningsboenden, kommuner och myndigheter.

Läs rapporten Snabbspår och stickspår här.


Hur bidrar civilsamhället till en jämställd etablering?

Sveriges Kvinnolobby uppmanar regeringen att ta mer hänsyn till jämställdhet i etableringen av nyanlända. Som politiker har man utan tvivel ett stort ansvar för att se till att både nyanlända kvinnor och män etableras i Sverige, och utan en politik som möjliggör en jämställd integration riskerar man att lämna en stor del av befolkningen utanför både arbetsmarknaden och samhället.

Politiker är dock inte de enda som har möjlighet att påverka och engagera sig för en jämställd etablering. Civilsamhället är högst aktivt vad gäller integrationsfrågor, och flera av projekten syftar specifikt till att underlätta för nyanlända kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden, och in i samhället i stort.

Är du ny i landet, eller känner du någon som är det och som skulle vilja utbyta erfarenheter, få stöd och kontakter? Är du redan etablerad i Sverige och taggad på att hjälpa en nyanländ person att få in en fot i student- eller arbetslivet, eller bara finnas där som en kompis att bolla idéer och tankar med?

Förutom att sätta press på våra beslutsfattare så att de drar sitt strå till stacken finns det massor du kan göra för att bidra till en jämställd etablering. Nedan har vi samlat några tips på integrationsprojekt som drivs inom civilsamhället, och som du enkelt kan delta i.

Annons