Nyhet av Amnesty International

Höjdpunkter för mänskliga rättigheter 2018

Teodora. Foto: Amnesty International.

Det är ni som gör det möjligt. Här är höjdpunkterna för mänskliga rättigheter från 2018!

Under 2018 agerade nästan 7 miljoner supporters till Amnesty International för att skapa förändring. Ni protesterade, skrev under namninsamlingar, delade dem på sociala medier, demonstrerade och mycket mer - allt för att försvara mänskliga rättigheter över hela världen. Det har haft effekt: människor som suttit godtyckligt fängslade har släppts fria. Lagar har förändrats och modiga människor runt om i världen har ställt sig upp och krävt förändring. Låt dig inspireras av höjdpunkterna för mänskliga rättigheter från 2018! 

Februari

I februari släpptes Teodora del Carmen Vasquez äntligen från fängelset i El Salvador, efter att hennes ansökan om att få sitt helt orimliga 30 år långa straff förkortat beviljades. Hon hade då redan suttit fängslad i 10 år efter att hon dömts till fängelse efter att hon fött ett dödfött barn. Hon anklagades för att ha gjort abort, något som är helt olagligt i El Salvador, men dömdes till 30 års fängelse för “mord under försvårande omständigheter”. 2015 började Amnesty driva kampanjer för att få Teodora fri. Amnesty Norge skickade till och med ut en nödsignal över etern för att skapa uppmärksamhet kring Teodoras fall. I november 2018 belönades Teodora med det svenska Per Anger-priset. Amnesty International fortsätter att jobba med kampanjer för att avkriminalisera abort i El Salvador, för att förhindra nya fall som Teodoras, där kvinnor straffas istället för att få sin sexuella och reproduktiva hälsa skyddad.  

I Mexiko släpptes Sergio Sánchez ur fängelse efter att ha suttit fängslad i nästan åtta år för ett mord han inte begått. Han dömdes på falska och inkonsekventa bevis i en bristfällig rättegång. Hans advokater säger att det arbete som Amnestys supporters la ner, i marscher och demonstrationer, var fundamentalt för att få Sergio frigiven.

I februari frigavs också flera aktivister, journalister och bloggare i Etiopien efter en amnesti, bland annat Eskinder Nega, Amnesty International Prisoner of Conscience. I Sverige arbetade tre lokala Amnestygrupper med just Eskinder Negas fall. Världen runt skickade Amnestys supportrar många brev till Eskinder, något som han gladde sig åt.
– Jag fick många stödbrev från Amnesty International, som min familj såg till att jag fick läsa. Det hjälpte mig att hålla min moral uppe, och det gav min familj hopp och tillförsikt. 

I Ukraina godkände regeringen en ny läroplan för grundskolan. Läroplanen innehöll för första gången ett avsnitt om mänskliga rättigheter. Amnesty Ukrainas outtröttliga påverkansarbete och deltagande i den arbetsgrupp som arbetade med framtagandet av läroplanen bidrog starkt till det positiva utfallet.

I Benin omvandlades 14 fångars dödsstraff till livstids fängelse efter starkt påverkansarbete från Amnesty. Vi besökte fångarna i fängelset, satt i möte med justitieministern och talmannen för att kräva omvandling av straffen, och vi samlade in underskrifter. Omvandlingen av straffet meddelades efter positiv utveckling i Gambia, där ett moratorium mot dödsstraffet tillkännagavs. 

Mars

I mars såg vi kraften i solidaritet i Ukraina. Polisen hade gett efter för grupper som använde sig av hot och våld mot demonstrationer för kvinnors rättigheter på Internationella kvinnodagen. En av organisatörerna, Olena Sjevtjenko, anklagades för att bryta mot demonstrationslagar. De falska anklagelserna rörde en “provokativ” banderoll som några av demonstranterna bar på. När Olena kom till rätten den 15 mars hade Amnesty Ukraina nått tusentals människor via sociala medier, och domstolen var helt full av journalister och supportrar men också människor från utländska ambassader. Rätten nådde beslutet att Olena inte hade begått något brott, och skrev av fallet.

April

Det kom några sällsynta goda nyheter från Myanmar i april, där ett flertal samvetsfångar fanns bland de drygt 8 000 människor som släpptes i en amnesti utfärdad av den nya presidenten Win Myint. Vi hade drivit kampanjer för pastorerna Dumdaw Nawng Lat, Langjaw Gam Seng och Lahpai Gam. Alla tre fanns med bland de som frigavs. 

Tidigt i april bestämde Bosnien och Hercegovinas författningsdomstol att civila offer för krigsbrott, bland annat våldtäkt, inte ska behöva betala domstolsavgifter i de fall deras yrkanden på ersättning avslås. Amnesty tillsammans med TRIAL International har länge arbetat för ta bort avgifterna i dessa fall, och det här kan uppmuntra andra överlevare att kräva rättvisa och ersättningar.

Maj

Den irländska folkomröstningen som upphävde det tillägg i konstitutionen som gjorde aborter olagliga var en historisk seger för kvinnors rättigheter. Det var ett resultat efter år av intensivt arbete av många aktivister, däribland Amnesty International. 2015 släppte vi rapporten Ireland: She is not a criminal – The Impact of Ireland’s Abortion Law. I rapporten dokumenterade vi de hinder och de stigma som kopplades till aborter, och byggde på kvinnors personliga erfarenheter. Under 2018 visades återigen värdet i att samla människors kraft, när män och kvinnor reste tillbaka till Irland för att rösta och göra sig hörda. 

–Det här är en kampanj om hopp, om att förstå och prioritera kvinnors hälsa och säkerhet. Det är i sig självt en fantastisk vändpunkt, sa den irländska kvinnorättskämpen Catriona Graham om omröstningen. 

Den svensk-etiopiske hjärtläkaren Fikru Maru släpptes äntligen fri, efter fem år i fängelse i Etiopien. Han greps ursprungligen 2010, och anklagades i flera omgångar för olika brott. 

Samvetsfången och oppositionspolitikern Anwar Ibrahim frigavs i Malaysia. Frigivningen kom efter ett överraskande valresultat, där oppositionsledare Mahathir Mohamad tog hem segern. Frigivningen av Anwar Ibrahim är en stor framgång för mänskliga rättigheter i Malaysia, och väcker hopp om ytterligare reformer.

I slutet av maj antog Burkina Faso en ny strafflag som avskaffade dödsstraffet i landet.

I Sverige antogs en samtyckeslagstiftning för sexualbrott. Lagen innebär bland annat att gränsen för vad som är en straffbar handling ska gå vid om personen deltar frivilligt eller inte. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018.  

Juni

Efter omfattande arbete berättade den USA-ledda koalitionen att de återöppnade tidigare nedlagda fall gällande anklagelser om civila offer i Syrien. Till en början förnekade och fördömde koalitionen våra upptäckter om civila offer i Raqqa, innan ytterligare nya bevis från våra undersökningar kom fram i dagens ljus. I slutet av juli erkände koalitionen 77 av de 79 fall som vi dokumenterat i vår rapport i juni, och höjde sina egna siffror gällande civila dödsoffer i Raqqa med 300 %! Vi tror fortfarande att det här bara är toppen på ett isberg, och vi har lanserat ett nytt så kallat Decoders-projekt: Strike Tracker. Vi kommer att arbeta tillsammans med andra organisationer, bland annat Airwars, för att bygga en mer aktuell bild över de civila dödsoffer som offensiven bär ansvaret för. Våra upptäckter kommer att offentliggöras tidigt 2019. 

Vi släppte en viktig rapport när det handlar om att ta ansvar för brott mot mänskligheten mot rohingyabefolkningen i Myanmar. Rapporten identifierade specifika militära styrkor och säkerhetsstyrkor, och kunde dessutom namnge 13 individuella militärer som misstänkta för brott mot mänskligheten. Två dagar innan rapporten lanserades tillkännagav EU att sanktioner skulle införas mot sju befälhavare inom säkerhetsstyrkorna - sex av dessa fanns med i vår rapport.

Juli

Konstnären och poeten Liu Xia fick äntligen lämna Kina och ta sig till Tyskland i juli. Hon hade då suttit i olaglig husarrest i nästan åtta år, ända sedan hennes man Liu Xiaobo tilldelades Nobels fredspris 2010. Under de åtta åren hölls hon under nära övervakning av statens säkerhetsagenter, och kunde bara nås via telefon under begränsade omständigheter. Tidigare under året lanserade Amnesty International och PEN en kampanj med krav på att Liu Xia skulle släppas. Under kampanjen läste ett flertal kända författare utdrag från hennes dikter.

Den 17-åriga palestinska aktivisten Ahed Tamimi släpptes också, 21 dagar innan hon avtjänat sitt åtta månader långa fängelsestraff. Hon blev felaktigt fängslad av militärdomstolen på den av Israel ockuperade Västbanken, med anklagelsen att hon utgjorde ett hot mot beväpnade och kraftigt skyddade soldater.

I Bosnien-Hercegovina antog Serbiens nationalförsamling lagen om skydd av offer för tortyr under krigstid. Lagen ska äntligen erkänna de som utsattes för sexuellt våld, inklusive våldtäkt, under konflikten och ge dem upprättelse och stöd. Amnesty har tillsammans med lokala organisationer länge arbetat för lagstiftning av det här slaget för att garantera tillgång till rättvisa och ersättning för de som överlevt sexuellt våld i krigstid. 

Augusti

Efter 735 dagar bakom galler släpptes den framstående landrättsaktivisten Tep Vanny äntligen fri. Hon var en av ett stort antal människorättsaktivister i Kambodja som benådades av kungen. I Tep Vannys fall kom benådningen bara sex månader innan hennes straff, för fredliga protester, var färdigavtjänat. Fler än 200 000 människor runt om i världen ställde sig bakom vår kampanj för att få henne fri.
–Jag räcker ut min hand för att tacka dem som drivit kampanjer för att få mig fri, och göra det möjligt att återförenas med mina barn och mina föräldrar. Ni tröstade mig, och gjorde så att jag inte kände mig ensam. Jag uppskattar er godhet och ert arbete för att förbättra mänskliga rättigheter runt om i världen, säger Tep Vanny.  

Taner Kilic, hedersordförande för Amnesty Turkiet, släpptes fri efter att ha varit frihetsberövad i mer än 14 månader. 

September

Det tog bara några dagar efter att Amnesty International berättade om hur främst uigurer, kazaker och andra i huvudsak muslimska minoritetsgrupper hålls godtyckligt fängslade i omskolningsläger i regionen Xinjiang i nordvästra Kina - sedan hade 38 000 supporters skrivit under namninsamlingen. I Sverige handlade det om 2 800 människor. En av de kazaker vi pratade med i Almaty i Kazakhstan tror att frisläppandet av hennes 13-åriga dotter beror på vår kampanj och dess påverkan på hennes fall. Dessutom släpptes en uigurisk man i Förenade Arabemiraten efter att vi drivit en kampanj för att förhindra att han med tvång skulle återföras till Kina.

Äntligen avskaffade Indiens högsta domstol den lag som innebar att sex mellan personer med samma kön kunde leda till livstids fängelse. Domstolen sa i ett uttalande att “all diskriminering baserad på sexuella läggningar innebär ett brott mot våra grundläggande rättigheter”.

Amnestys utredningar och kampanjer för att avslöja det utbredda utnyttjandet av arbetare i Qatar har varit ett pågående arbete under lång tid. I september tillkännagav myndigheterna att de avskaffat kravet på utresetillstånd för de flesta migrantarbetarna. Tillståndet gjorde det svårt eller omöjligt för migrantarbetare att lämna Qatar utan tillstånd från arbetsgivaren. Det är en av de första stora reformerna som kommit till stånd som en del av Qatars samarbete med den Internationella arbetsorganisationen ILO, och kommer efter år av utredningar och kampanjer från Amnestys håll, för att avslöja och lyfta ett utbrett utnyttjande av arbetskraft i Qatar, bland annat på arbetsplatser som är kopplade till världsmästerskapet i fotboll för herrar 2022.

Europaparlamentet lyssnade på Amnestys rop och röstade igenom en resolution med krav på ett internationellt förbud mot autonoma vapensystem - som i dagligt tal kallas ‘killer robots’. Resolutionen har som mål att förhindra utveckling, spridning och användning av autonoma vapensystem som kan välja sina egna mål och döda utan att människor är inblandade i beslutsprocessen.

Den rwandiska oppositionspolitikern Victoire Ingabire och den populära sångaren Kizito Mihigo frigavs från fängelse efter att de benådats av presiden President Kagame. Även om de fortfarande är belagda med restriktioner ser vi frigivningen som ett steg i rätt riktning. Victoire Ingabires dom för anklagelser kopplade till åsikter hon hade uttryckt kränkte hennes rätt till yttrandefrihet. Det fanns också brott mot hennes rätt till en rättvis rättegång. Amnesty har i flera år uttryckt tvivel kring Ingabires fall. 

Oktober

På internationella dagen för avskaffande av dödsstraffet berättade Malaysias justitieminister om regeringens avsikt att helt avskaffa dödsstraffet. Meddelandet kom efter flera års påverkansarbete i Malaysia med bland annat tidigare oppositionspolitiker som nu sitter vid makten. Under dagarna därefter fann också den amerikanska delstaten Washington att dödsstraffet stred mot konstitutionen. Det gjorde delstaten Washington till den 20 delstaten i USA som avskaffade dödsstraffet.

Bloggaren Me Nam, eller “Mother Mushroom”, släpptes fri efter två och halvt år i fängelse i Vietnam. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, känd under sitt bloggnamn Mẹ Nấm (Mother Mushroom) greps den 10 oktober 2016 och hölls isolerad fram till den 20 juni 2017. Hon dömdes till 10 års fängelse den 29 juni 2017. I ett uttalande sa Nicholas Bequelin på Amnesty International att "de här goda nyheterna, som kommer som en lättnad efter två år bakom galler, ska också påminna oss om Vietnams allt sämre rykte när det handlar om att fängsla alla som kritiserar regimen. Även om Mother Mushroom inte längre är fängslad var ett villkor för hennes frigivning att hon gick i exil, och det finns fortfarande fler än 100 personer som sitter fängslade bara för att de helt fredligt har sagt vad de tycker - på gatorna, i bloggar och på Facebook.” 

November

Efter flera års kampanjarbete avgjorde North Gautengs högsta domstol High Court att Sydafrikas regering inte kunde utfärda en licens för föreslagen gruvdrift på titan i Xolobeni utan samtycke från de inhemska samhällena. Det var en stor vinst för människorna i Xolobeni som länge har kämpat för rätten att rådfrågas om och att ge eller neka samtycke vid beslut om gruvdrift på den mark de så länge levat på. 
–Vi lever i ett fredligt och vackert område där vi delar på allt - mat, mark och kärlek. Eliten har upptäckt vad vi har och vill ta det ifrån oss. En del av mina kollegor har dödats, och jag vet att jag också kan dödas. Men jag är inte rädd, säger Nonhle Mbuthuma, människorättsaktivist från samhället Amadiba.  

Förslaget att ranka Schweizisk lag högre än internationell lag röstades ned, när det schweiziska folket röstade för att försvara mänskliga rättigheter i en folkomröstning. 
–Schweizarna visade att de inte föll för bedrägliga löften, men att de istället använde valurnan för att skicka en tydlig signal om att de vill leva i ett samhället där mänskliga rättigheter gäller alla, säger Kumi Naidoo, Amnestys internationella generalsekreterare. 

December

Vi publicerade rapporten Not Enough Impact, där vi firade Amnestys framgångar under det senaste året tillsammans med de modiga människor som hjälpte till att göra framgångarna möjliga. Men viktigare än så tog vi tillfället i akt att reflektera över vad som fortfarande måste göras, och de människor som kämpar vidare i kampen mot orättvisa.

Vi lanserade Skriv för frihet, världens största brevskrivarkampanj. I år satte Amnesty strålkastaren på de modiga kvinnliga människorättsförsvare som har satts i fängelse, torterats och till och med dödats för det arbete de gör. Vi vill visa dem att de inte är ensamma och att människor över hela världen inspireras av deras mod. Ni har stått med dem och skrivit tusentals brev som stöd. 

Vi kan inte nog tacka er för allt ert stöd, ert kampanjande, ert brevskrivande och ert engagemang. Det förändrar liv!

Taggar

Mänskliga rättigheter