Global rättvisa: Praktikantkurs till Asien och Latinamerika

Nyhet

Biskops Arnös folkhögskola samarbetar med Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna i praktikantkusen Global rättvisa. 

En fördjupningskurs i bistånds- och miljöarbete med sexton deltagare i samarbete med organisationen Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna, och deras nätverk i Asien och Latinamerika. Kursen inkluderar en veckas biståndskurs på Sida:s kursgård i Härnösand. Sedan följer sju veckors studier och förberedelser på Biskops Arnö. Därefter deltar ni under fem månader i organisationernas arbete i syd . Vid hemkomsten genomför ni ett utåtriktat informationsarbete under åtta veckor.

Kursen finansieras delvis med stöd av Sida och Forum Syd. Det innebär att största delen av kostnaderna under praktiken är finansierade inkl. kost och logi, flygbiljett, visum, vaccin och försäkring. Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna finansierar sedan efterarbetet.

Mål

 • Stärka samarbetsorganisationerna och bidra till ett ökat engagemang, i syd och nord
 • Få en ökad förståelse för utvecklingsfrågor
 • Få ökade kunskaper om landsbygdsutveckling och matsuveränitet
 • Få erfarenhet av svenskt bistånd i praktiken
 • Få grunder i informationsarbete, foto, film och skrivande

Under förberedelseperioden behandlar vi:

 • Globaliseringen, bistånds- och utvecklingsfrågor
 • Grundläggande agroforestry och ekologi
 • Samarbetsorganisationernas historia och verksamhet
 • Kulturmöten / praktikantrollen
 • Landkunskap
 • Media och informationsteknik (bild, ljud och textövningar)

Målgrupp

Vi värdesätter om du som söker har bakgrund i föreningsvärlden, gärna ideellt engagemang. Att ha utbildning och/eller yrkeserfarenhet som kopplar till Framtidsjorden eller Latinamerikagrupperna verksamhet är positivt. Då delar av kursinnehållet bestäms av deltagarna gemensamt värdesätter vi förmågan till egna initiativ och vilja att arbeta i grupp.

Du måste ha fyllt 20 år och får inte fylla 31 år under 2018. Du måste ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk medborgare.

Preliminär tidsplan

Augusti: en veckas biståndskurs på Sida i Härnösand
Mitten av augusti – mitten av oktober: förberedelser på skolan
Oktober-mars: utlandspraktik
Mars-maj: efterarbete i Sverige

Besök gärna Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna för mer information om projekten.

Och här kan du följa årets praktikanter via deras bloggar i samarbete med Framtidsjorden och i samarbete med Latinamerikagrupperna.

Ansök

Sista ansökningsdag är 22 april 2020.

Ansök via Biskop Arnös hemsida

Taggar

Bistånd & utveckling Kurser & utbildningar Mänskliga rättigheter