av Amnesty International

Förslaget om abortförbud i Alabama - en attack mot flickor och kvinnor

Den 16 maj 2019 undertecknade guvernören i Alabama det lagförslag som innebär att abort förbjuds helt och hållet i delstaten. Bara om en kvinna håller på att dö kan läkare utföra abort för att rädda hennes liv. Det gör Alabamas nya abortlagstiftning till den mest extrema i USA och den har fått omvärlden att fråga sig vad det är som pågår.

Nyhet

Georgia. Ohio. Mississippi. Bara i år har flera amerikanska delstater antagit lagar som allvarligt inskränker rätten till abort. Tidigare i maj godkände guvernören i Georgia ett lagförslag som kom att gå under benämningen “the heartbeat law”. Lagen innebär att abort förbjuds från det att hjärtslag går att urskilja - vanligtvis omkring sjätte veckan av graviditeten. Det vill säga vid en tidpunkt då flertalet inte ens vet om att de är gravida. Under 2019 har “heartbeat” lagar även antagits av delstatskongressen och guvernören i Ohio och Mississippi - och flera andra delstater diskuterar just nu liknande förslag. Ingen av dessa lagar har ännu trätt i kraft och nu väntar en utdragen rättslig strid i domstolar, sannolikt på flera olika nivåer.  
 

Lagen innebär att abort förbjuds från det att hjärtslag går att urskilja - vanligtvis omkring sjätte veckan av graviditeten. Det vill säga vid en tidpunkt då flertalet inte ens vet om att de är gravida.

Den senaste tidens utveckling är egentligen inget nytt. Amnesty och andra civilsamhälleorganisationer som jobbar för sexuella och reproduktiva rättigheter har länge varnat för det målmedvetna arbete från extremkonservativt håll som pågår och som bland annat syftar till att få upp frågan om abort till den federala Högsta domstolen. I ett tidigare beslut i HD från 1973 (i fallet Roe vs Wade) fastslogs att rätten till abort är en del av rätten till privatliv som skyddas av konstitutionen. Det är detta utslag från HD som sedan dess fungerat som ett skydd mot alltför restriktiva abortlagar och som den så kallade anti-choice-rörelsen nu hoppas kunna omkullkasta.  
 

Beslutet i Alabama ska ses i det ljuset och omröstningen där är bara den senaste i raden av abortförbud som syftar till att ta ifrån människor deras reproduktiva rättigheter. Amnesty fördömer beslutet som vi menar äventyrar människors liv och hälsa och kränker deras rätt att själva fatta beslut över sina liv och kroppar. 
 

Katarina Bergehed - Sakkunnig kvinnors rättigheter, Amnesty Sverige

Annons