Nyhet av Hungerprojektet

FN-toppmöte om kvinnors rättigheter

Den här veckan inleddes FN:s internationella toppmöte om kvinnors rättigheter. På plats för att delta i diskussionerna och påverka beslutsfattandet finns en delegation från Hungerprojektet med representanter från bland annat Ghana, Indien och Mexiko.

Varje år anordnar FN:s kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), ett toppmöte i New York. Här sätter man upp mål och formulerar åtgärder för hur man globalt ska arbeta med jämställdhet framöver. Nu har det blivit dags för CSW nummer 62 som har fokus på kvinnors och flickors egenmakt på landsbygden.

I alla Hungerprojektets programländer jobbar vi med jämställdhetsarbete. Våra program finns i landsbygdsområden, där fattigdomen i många delar av världen fortfarande är utbredd. Hunger och ojämställdhet går hand i hand. Det är ingen slump att 60 procent av världens hungriga är kvinnor. Trots att kvinnor runt om i världen bär huvudansvaret för att sätta mat på bordet, nekas de systematiskt resurser och inflytande på lika villkor som män. Det handlar inte bara om rätten att äga marken de brukar, utan också om tillgång till utbildning och en röst i beslutsfattandet och inom politiken.

Kvinnor på landsbygden utgör en fjärdedel av världens befolkning. Det är därför viktigt att världens länder aktivt jobbar för att skapa utrymme för dessa kvinnor genom lokala demokratiska instanser så att de kan vara med och fatta beslut om hur resurser ska fördelas. Studier har visat att när kvinnor stärks gynnar det hela samhällets utveckling. Fler barn går till skolan, jordbruksproduktiviteten förbättras och inkomsterna ökar.

FN-mötet pågår 12–23 mars. Förra gången kvinnors och flickors egenmakt låg på bordet lyckades kommissionen inte enas om ett gemensamt ställningstagande. I år hoppas vi på en stark resolution som tydligt tar ställning för varje kvinnas och flickas rätt att bestämma över sitt eget liv. Därför är vi på plats, bevakar och representerar de miljontals kvinnor och flickor som nås av våra program och har ett seminarium på temat hur vi kan säkerställa ett hållbart arbete med kvinnors ledarskap på lokal nivå.

Följ konferensen under hashtagen #CSW62.

Annons