av Amnesty International

Filippinerna: FN-resolution sätter press på de ansvariga för det dödliga "kriget mot droger"

Foto: Amnesty International
Nyhet

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade den 11 juli igenom en resolution om att utreda Filippinernas dödliga “krig mot droger”.

— Den här omröstningen ger hopp till de tusentals filippinska familjer som har förlorat familjemedlemmar, och till de oräkneliga filippiner som modigt utmanar Dutertes dödliga krig mot narkotika. Det är ett viktigt steg mot rättvisa och ansvarsutkrävande, något som Filippinerna inte själva har lyckats med. Den här resolutionen innebär ett tydligt besked om att det internationella samfundet inte blundar för de utomrättsliga avrättningar och andra omfattande och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som pågår med nästan total straffrihet, säger Nicholas Bequelin, regionchef för Amnesty International i Öst- och Sydostasien, och fortsätter: 

— Vi uppmanar Filippinerna att samarbeta med FN:s råd för mänskliga rättigheter i den här utredningen, och vidta akuta åtgärder för att sätta stopp för de brutala dödandet som har blivit ett kännetecken för Dutertes styre. Från och med nu kommer pressen på regeringens dödliga policys bara bli starkare.

Bakgrund

Den 11 juli röstade FN:s råd för mänskliga rättigheter igenom en resolution som lagts fram av Island. Den innebär en begäran att FN:s människorättskontor (OHCHR) tar fram en detaljerad rapport om situationen för mänskliga rättigheter i Filippinerna och att den rapporten presenteras och diskuteras vid rådets 44:e session. Resolutionen röstades igenom med 18 röster för, 14 mot och 15 nedlagda röster.  

Resolutionen kom till efter flera års arbete av nationella och internationella människorättsorganisationer, bland annat Amnesty International. Kort innan omröstningen släppte Amnesty International en ny rapport som dokumenterar de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter som begås som en del av “kriget mot drogerna”. 

Listan över rådets nuvarande medlemmar - av vilka Filippinerna är en - hittar du här

Taggar

Krig & fred Mänskliga rättigheter
Annons