Nyhet av Union to Union

Facket kräver globala lagar mot kvinnovåld

Flera av världens fackorganisationer vill lyfta kvinnors situation på arbetsmarknaden.
Internationella regler mot könsrelaterat våld på arbetsmarknaden måste bli verklighet. Detta saknas idag, och många länder skyddar inte sina medborgare mot sexuella trakasserier. Det kräver Världsfacket ITUC i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Organisationen har ett förslag om hur det ska gå till: FN:s arbetslivsorgan ILO bör behandla frågan på sitt nästa styrelsemöte, eftersom det är en förutsättning för att regler mot könsrelaterat våld ska kunna tas upp på ILO:s trepartiska arbetskonferens sommaren 2016.

Behovet är stort av sådana internationella normer, menar ITUC, eftersom få länder ger sina medborgare skydd mot sexuellt och könsrelaterat våld. Därför uppmanar ITUC sina medlemsfackföreningar runt om i världen att ta den här frågan på allvar.

Exemplen på varför det är så viktigt är många och tragiska.

  • Trafficking snärjer miljontals kvinnor och flickor i ett modernt slaveri.
  • I Mexico riskerar kvinnor som jobbar i de ekonomiska frizonerna att våldtas, trakasseras och till och med mördas.  Inte bara på den farliga resan till och från jobbet, utan också inne på sin arbetsplats.
  • Kvinnor jobbar oftare i våldsutsatta positioner, som socialarbetare, lärare bank- och affärsanställda. Och som hushållsarbetare och i den informella ekonomin där de inte har något skydd alls.
  • I Uganda förbjuder en sexistisk lag kvinnor att klä sig så att de ”provocerar” män. Ändå har 90 procent av dem upplevt sexuella trakasserier på jobbet, visar en enkätundersökning.
  • I Europa har nästan hälften av alla kvinnor upplevt sexuella trakasserier på jobbet.

Flera andra globala fack genomför aktiviteter för att lyfta kvinnors situation på arbetsmarknaden. Educational International fokuserar på utbildning för kvinnor och flickor som grundläggande förutsättning för all utveckling, medan International Federation of Journalists också belyser problemet med våld mot kvinliga journalister. Public Service International berättar om alla de kvinnor som levererar viktiga offentliga tjänster medan International Transport Federation genomför en solidaritetsaktion med alla kvinliga arbetstagare på Qatar Airlines som blir illa behandlade av sin arbetsgivare.

Kristina Mattsson

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter