Nyhet av RealStars

Få svenska storföretag har uttalad policy mot sexköp

Den åttonde mars firar vi Internationella kvinnodagen. Mycket fantastiskt görs för att göra världen mer jämställd, men mycket återstår. RealStars har valt att starta en långsiktig satsning genom att uppmana företag att tydligt ta ställning mot sexköp och sexuell exploatering. 

Sextrafficking är en växande brottslighet där kvinnor och flickor är särskilt utsatta för att utnyttjas i prostitution. Ändå har få svenska storföretag en uttalad policy mot sexköp i sina uppförandekoder. Lejonparten av all människohandel gäller sexuella ändamål och ca 70 % av svenskarnas sexköp sker utomlands varav en femtedel på tjänsteresan. Trots detta är det bland börsföretagen skrämmande tyst på konferenser och i hållbarhetsrapporter om frågan. RealStars vill se ett systemskifte nu, där näringslivet går i bräschen vad gäller att ta ansvar i traffickingfrågan.

8 mars startar RealStars en kampanj CSR mot sexköp som uppmanar oss alla att göra en insats. Vi har producerat ett informationsblad med texter om sexköpslagen, vem sexköparen är och hur det påverkar ditt företags varumärke. På framsidan har vi en tidningsartikel med rubriken "Toppchef sparkas efter sexköp - förtroendet raserat". Det borde inte vara skandaler av det här slaget som driver fram systemskifte utan respekten för alla människors lika värde och en genuin vilja att göra skillnad. Informationsbladet kommer delas ut den 8 mars av RealStars på flygplatser, hotell och andra platser där många tjänsteresande befinner sig. Läs mer om kampanjen #csrmotsexköp

Taggar

Jämställdhet