Nyhet av Rädda Barnen

Europa: Barn riskerar att frysa ihjäl

Barn och spädbarn finns bland de tusentals människor som sitter fast i ett iskallt Europa utan varken skydd eller värme. Många bor i dåligt rustade flyktingläger, övergivna byggnader eller på gatan.

Barn riskerar att frysa ihjäl när stora mängder snö och kyla drar in över Grekland och Balkan om inte omedelbara insatser sätts in. I Belgrad sover hundratals ensamkommande barn i övergivna byggnader och lagerlokaler utan fönster. Temperaturen har sjunkit till under – 10 grader.

- Det är väldigt kallt, särskilt under natten. Vi har på oss allt vi äger för att hålla oss varma. Mina barn har ständigt problem med luftvägarna och hostar hela tiden, säger Elaha som bor med sin man och sina två barn, Rana, 2 år och Tariq, 1 år, i en utkyld lagerlokal i ett flyktingläger utanför Aten i Grekland.

Riskerar att frysa ihjäl på tröskeln till Europa

Vår medarbetare i Balkan säger att bristen på politisk vilja att erbjuda asylsökande säkra och lagliga vägar för att nå andra Europeiska länder och möjligheter att återförenas med sin familj, innebär att människor som överlevt år av krig, våld och livsfarliga resor nu riskerar att frysa ihjäl på tröskeln till Europa.

Vi och våra partnerorganisationer är på plats i Grekland, Makedonien, Serbien och Kroatien och erbjuder skydd av barn, näring och utbildning i torra och varma lokaler där familjer kan värma sig. Vi ger barn psykosocialt stöd för att hjälpa dem att hantera sina trauman. Vi erbjuder också stöd till gravida kvinnor och nyblivna mammor genom närings- och amningsstöd. Ensamma barn som väntar på att återförenas med sina familjer som befinner sig på andra platser i Europa, tas omhand på våra säkra platser.

Barnen behöver dig nu

Med din hjälp kan Rana och Tariq och andra barn i deras situation överleva vintern.
Som månadsgivare är du med oss dygnet runt, året om och kämpar över hela världen för att fler barn ska få den barndom de har rätt till och en bra framtid. Dina pengar används där våra experter bedömer att behoven är som störst och där de gör mest nytta för barnen. Bli månadsgivare >

Annons