av Plan International Sverige

En otrygg plats för tonårsflickor på flykt

Nyhet

Våld, trakasserier och barnäktenskap är en del av vardagen för flickor på flykt i Libanon. Över hälften har utsatts för våld. Ändå ser majoriteten av tonårsflickorna positivt på framtiden – men de måste få gå i skolan.

– Bland de största utmaningarna för flickor på flykt är att de utsätts för våld i olika former, som barnäktenskap. Det innebär i sin tur ökad risk för tidiga graviditeter och övergrepp. Det handlar om en hel generation flickor som förlorar sin barndom och behöver akut stöd, säger Alexandra Pärnebjörk, rådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Plan International.

Flickor utsätts för våld i olika former – fysiskt, psykiskt, sexuellt – och kan därför inte röra sig fritt i Beirut. Flickor som flydde Syrien som barn når nu tonåren och inleder vuxenlivet på flykt i grannländerna. Rapporten visar att ju äldre de blir desto större är riskerna de möter och de berättar att våldet och osäkerheten ökar. Risken att giftas bort mot sin vilja är stor för flickor i tonåren. Var femte syrisk flicka (15–19 år) i Libanon är gift i dag.

Våld är en del av flickors vardag

Flickorna berättar om en vardag fylld av oro och våld.  7 av 10 flickor känner sig otrygga när de rör sig ute på dagen.  De berättar att de själva upplever, ser och utövar våld, både i hemmet och på offentliga platser. De är väldigt rädda för att utsättas för trakasserier och sexuellt våld.

"Det är kidnappningar av barn och flickor, så jag tycker inte om att lämna vårt hus"

Av de syriska flickorna svarade 6 av 10 att de utsätts för fysiskt våld och 4 av 10 att de utsätts för sexuellt våld. Mer än hälften av alla svarande sa att flickor blir utsatta för fysiskt och sexuellt våld, sexuella trakasserier samt psykisk och verbal misshandel där de bor. 

Många flickor berättar också om diskriminering. Det är inte bara ålder och kön som påverkar flickorna i deras vardag, utan även nationalitet och hur länge de har bott i Beirut. Syrier, som nyligen har anlänt, är särskilt utsatta för diskriminering, men alla nationaliteter drabbas.

När man går på gatan skriker de: Ni har tagit våra pengar, ni har tagit våra hus!

Barnäktenskap, platsbrist och dålig ekonomi – många flickor får inte gå i skolan

Att börja i skolan är inte enkelt och det är svårare för flyktingar som precis har anlänt och för äldre flickor. Några av anledningarna till att flickor inte går i skolan är att föräldrarna inte tillåter det, att det inte finns plats, att det är för dyrt, krånglig administration och barnäktenskap. Men tonårsflickor förstår hur viktigt det är med utbildning för deras framtid.

Tonårsflickor är särskilt utsatta för barnäktenskap: den vanligaste åldern för äktenskap är 15–16 år. Av flickorna i studien är 6 procent gifta och 4 procent förlovade. Representanter från civilsamhället lyfter att barnäktenskap blir allt vanligare på grund av fattigdom och svåra levnadsvillkor.

Alla mina kompisar är gifta och har nu fått barn. En av mina kompisar är tolv och ett halvt år och hennes föräldrar tvingade henne att gifta sig med en 25-årig man

– Den här krisen har en förödande inverkan på tonårsflickors liv och framtid. Flickor har rätt till en utbildning, att själva få bestämma om och med vem de ska gifta sig och att slippa leva under ständigt hot om våld. Nu kräver vi att det internationella samfundet prioriterar flickors rättigheter, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Fakta om studien:

Studien har gjorts av Monash University’s Gender, Peace and Security research centre på uppdrag av Plan International. Studien gjordes i Beirut där det enligt UNHCR idag finns 239 000 registrerade flyktingar, motsvarande 11 procent av befolkningen. Data insamlades i oktober och november 2018 av Economic Development Solutions (EDS) på tre platser: Shatila, Bourj Al Barajneh och Bourj Hammoud. Dessa platser valdes för att nå utsatta libanesiska grupper och flyktingar från flera nationaliteter som bor både i läger och i bostadsområden som inte är klassade som läger.

Fakta om rapportserien Adolescent Girls in Crisis:

Tonårsflickor påverkas av kriser och konflikter på flera sätt som skiljer sig från till exempel tonårspojkar eller vuxna kvinnor – och deras behov ignoreras ofta. Plan International har därför inlett en serie av studier om hur just flickor påverkas av kriser. Hittills i serien har vi undersökt flickor drabbade av Boko Haram, kriget i Sydsudan, Rohingyakrisen och nu senast flickor på flykt i Libanon.

Plan International kräver att flickornas röster blir hörda och att deras behov uppfylls:

  • Skräddarsy insatser efter flickornas behov och inkludera flickorna i framtagandet av dessa.
  • Säkerställ flickors tillgång till utbildning.
  • Förebygg våld mot flickor.
  • Förbättra säkerheten genom närvaro av fler poliser och vakter.
  • Bygg fler säkra platser som möter flickors behov.
  • Säkerställ att flickor får tillgång till hälsovård för fysisk, psykisk samt sexuell och reproduktiv hälsa.
  • Skräddarsy program som levererar mat och rent vatten närmare samhällena.

Taggar

Flykt & migration Jämställdhet Mänskliga rättigheter