Nyhet av Amnesty International

Driv din egen kampanj - ansök till Digital Disruptors!

Vad tycker du behöver förändras för att samhället ska bli lite bättre? Vill du motverka orättvisa och förändra genom mobilen? Det kan vara i din skola, där du bor eller i världen. Ansök till Digital Disruptors och driv den förändring du vill se!

Digital Disruptors är ett projekt som vill peppa och stötta unga människor som kämpar för mänskliga rättigheter på moderna och kreativa sätt. Har du tänkt på något du vill förändra och har idéer på hur man kan göra det? Ansök till Digital Disruptors så kan du få hjälp att genomföra din kampanj.

Digital Disruptors riktar sig till dig som är mellan 16 och 24 år.

Amnesty stöttar dig och dina vänner i att skapa er egen digitala kampanj - för en fråga där du vill göra skillnad!

Till din hjälp kommer du och din grupp få:

  • Träning och utbildning i digitalt kampanjande, att skapa förändring i samhället och att väcka elden hos andra
  • Sju månader av stöd och tips från Amnestys personal för att er kampanj ska bli så grym som möjligt
  • 25 000 kr för att utveckla, sprida och bygga er kampanj

Vad är en digital kampanj för mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Frågor som rör mänskliga rättigheter är till exempel diskriminering, tortyr, yttrandefrihet eller sexuella och reproduktiva rättigheter. Men även rättigheter som alla unga har rätt till skolgång, ett liv fritt från våld eller rätt till bostad.

En digital kampanj syftar till att väcka människors intresse för frågan och få människor att engagera sig för att skapa en förändring i samhället.

Sista ansökningsdag är 3 november.

Läs mer om Digital Disruptors och hur du ansöker!

Annons