Nyhet av RealStars

"Det händer inte hos oss!"

Det är vad de flesta företag tror och hoppas. Men, statistiken visar att 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och vart fjärde sexköp utomlands sker på tjänsteresa.

Realstars satsar nu stort och lanserar ett helt nytt material som ska hjälpa företag att arbeta fram tydliga riktlinjer och ta aktiv ställning mot alla former av sexuell exploatering.

– Vi vill med detta företagspaket erbjuda utbildning och anpassade åtgärder i linje med Agenda 2030 och säkra att företagens verksamhet inte bidrar till människohandel, sexuellt utnyttjande och sexköp, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare på RealStars. Ibland är företaget ovetande om hur riskerna ser ut även om det principiellt tar avstånd.

Det nya materialet anpassas till företagens risker, behov och tidigare arbete inom mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämställdhet. Arbetet kan även omfatta översyn av förebyggande arbete kring sexuella trakasserier, icke-dis­kriminering som är sammanlänkat till både arbetsmiljö samt barn och kvinnors mänskliga rättigheter.

Bara ett av fem bolag har tydliga riktlinjer

Förra året genomförde Realstars en uppmärksammad studie bland stora bolag som visar att endast ett av fem bolag har tydliga riktlinjer i sin uppförandekod eller resepolicy om förbud mot sexköp vid tjänsteresor. Detta trots att en studie, Prostitution i Sverige, visar att ca 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och närmare en fjärdedel på tjänsteresan. Samtidigt ser 75 procent av företagen en risk för sexköp vid tjänsteresan och 10 procent ser risker kopplade till mässor och event.

RealStars studie visar tydligt att svenska företag är på milsvida avstånd från att förstå hur allvarlig situationen är 

Många företag har idag redan etablerat in ansvarsprocesser för leverantörskedjan, arbetsförhållanden, anti-korruption och hanterar olika miljörisker och klimatrisker. Företag riskerar att indirekt stödja människohandeln t ex inom transport och reseföretag, finansiella tjänster, konferenser, event, hotell, taxi, friskvård/massage, bostadsföretag samt även tech- och internetföretag. Representation genom eget bolag och samarbetspartner riskerar dessutom omfatta korruption.

Nutida slaveri

– Ett annat ord för sexhandel kan också vara nutida slaveri där barn och kvinnor utsätts för psykiskt och fysiskt sexuellt våld som handelsvaror. Företag i Sverige kan nu vara med och strypa dels tillgången till utsatta människors kroppar och det växande nutida slaveriet, där även digitaliseringen gör det allt mer möjligt att handla med människor nästan helt riskfritt. RealStars studie visar tydligt att svenska företag är på milsvida avstånd från att förstå hur allvarlig situationen är och hur ansvarstagande krävs nu, Parul Sharma, Ambassadör för RealStars.

Enligt ILO omsätter slavhandeln 150 miljarder dollar årligen, varav runt 99 miljarder dollar kommer från sexhandeln

Förutom att företagen får stöd att systematiskt arbeta med traffickingfrågor innehåller paketet även möjlighet att stödja Fair Sex skolor och därmed ge skolan och ungdomar verktyg för att motverka sexuella trakasserier och sexism i vardagen genom att sponsra skolans värdegrundsarbete. Därmed förbyggs även långsiktigt sexuella övergrepp och sexhandel.

– Glädjande efterfrågas även stöd och kunskap kring ämnet och många inser att de måste hantera denna fråga på samma sätt som övriga hållbarhetsfrågor om de ska vara trovärdiga idag, säger Malin Roux Johansson.

Enligt ILO omsätter slavhandeln 150 miljarder dollar årligen, varav runt 99 miljarder dollar kommer från sexhandeln och lejonparten av de identifierade offren för människohandeln är offer för sexuell exploatering, både på europeisk och global nivå.    

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter