Nyhet av IM Individuell Människohjälp

"De lever i skuggan av sina män"

Mary Chikuti kämpar för flickor och kvinnors rättigheter på landsbygden i Malawi. Det arbete hon påbörjat kommer att förändra livet för tusentals kvinnor. Foto: IM
Mary Chikuti är 48 år gammal och bor i byn Helemani i södra Malawi. Hon har två söner och två döttrar. Mary lever ensam med sina barn. Deras pappa slog henne och till slut lyckades hon lämna honom.

Kvinnorna på landsbygden i Malawi lever i skuggan av sina män. De flesta går inte färdigt skolan och gifter sig tidigt. IM stöttar ett byprojekt genom partnerorganisationen CRECCOM där byborna samlas en gång i veckan för att prata om viktiga frågor för byns invånare. Både män och kvinnor deltar och man lyfter frågor som rör både kvinnor och mäns rättigheter. När de här samtalen startade i Marys by blev hon inspirerad och började jobba för kvinnors rättigheter. Idag jobbar hon i 20 byar där det bor mer än 3000 kvinnor. Ingen förstår riktigt hur Mary hinner med allt. Hon måste ju jobba också för att försörja sina barn. Men förändring sker och det är driver Mary att fortsätta.

I Malawi förekommer initieringsriter, Chiputu, för att introducera tonårsflickor till sex. De ska lära sig att tillfredsställa en man inför sitt giftermål. Det här blir deras första sexuella erfarenhet och flickorna utsätts för övergrepp. De får uppleva att de inte har rätt till sin egen kropp. I samband med riterna blir många flickor gravida och måste hoppa av skolan.

Det här ville Mary ändra på och hon lyckades med att förbjuda Chiputu i sin by. Det krävdes många samtal på mötena i byn men till slut var alla överens om att skydda flickorna. Både män och kvinnor deltog i både samtal och beslut.

Hittills har åtta flickor som utsatts för våldtäkt fått stöd av Mary och hjälp att anmäla sina förövare. Genom arbetet med tonårsflickorna har även 76 tonårsmammor börjat skolan igen, 60 av dem på gymnasiet. Det inte vanligt att flickor på landsbygden i Malawi går gymnasiet. Mary pratar med föräldrarna för att se till att flickorna får stöd att gå i skolan. En flicka som går färdigt skolan har en helt annan möjlighet att kunna ta sig ur fattigdom och försörja sig i framtiden.

Frågorna är många och Mary har också engagerat sig i byarnas mödravård.  Flickor får ingen sexualundervisning i skolan och många som saknar kunskap kring hur man skyddar sig vid sex och hur man tar hand om sig själv under en graviditet. Så Mary Har sett till att starta en mödravårdsgrupp. Blivande mammor träffas och stöttar varandra och de yngre blivande mammor får råd av de äldre. Gruppen är knuten till en lokal hälsoklinik och idag föder fler av byns kvinnor sina barn där och inte hemma. Då minskar riskerna i samband med förlossningen radikalt och fler barn får behålla sina mammor i livet. Man pratar givetvis också om preventivmedel. Många av de yngre kvinnorna vågar inte alltid ta upp det med sin man och föder fler barn än vad de själva vill och orkar med.

Som ni förstår är Mary en mycket speciell kvinna! Hon har fått en hög status i området och idag vet alla flickor och kvinnor som bor där att de kan vända sig till henne. Tiden är knapp, men hon deltar i så många bymöten hon kan och sprider kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. Det arbete hon har satt igång kommer att förändra livet för tusentals kvinnor i södra Malawi.

Linice Sanga
Creccom Malawi

 

Taggar

Jämställdhet Hälsa