Nyhet av Amnesty International

Amnestyaktivister avslöjar grov vårdslöshet hos oljebolag

2015. Oljeutsläpp i Nigerdeltat © Amnesty International

Ett banbrytande utredningsarbete som gjorts av Amnestys aktivister avslöjar oljegiganterna Shell och Enis grova vårdslöshet när det gäller oljeutsläpp i Nigerdeltat - och hur det här har förvärrat miljökrisen i området, det konstaterar Amnesty i en ny rapport. Hundratals aktivister från Sverige har bidragit till researchen.

Med hjälp av tusentals supportrar och aktivister kunde Decoders, ett innovativt nätverk som tagits fram av Amnesty för att crowdsourca utredningar om människorättskränkningar, samla in data om oljeutsläppen i Nigerdeltat. Undersökningsresultaten analyserades sedan av Amnestys utredare och kunde styrkas av Accufacts, en oberoende expert på oljeledningar.

Resultaten visar att det kan gå flera månader för företagen att ta itu med ett utsläpp. I ett fall tog det Eni över ett år.

Enligt den offentliga datan kunde Amnesty konstatera att det tar flera veckor för Shell och Eni att ta itu med oljeutsläpp och att de ger ut missvisande information om orsaken och allvaret bakom dem, något som kan resultera i att vissa drabbade samhällen inte får den kompensation de har rätt till.

- Shell och Eni hävdar att de gör allt de kan för att förhindra oljeutsläppen men Decoders utredningsarbete tyder på motsatsen. Resultaten visar att det kan gå flera månader för företagen att ta itu med ett utsläpp. I ett fall tog det Eni över ett år. Nigerdeltat är en av de mest förorenade platserna i världen och det är ofattbart att de ansvariga företagen fortfarande visar den här nivån av oaktsamhet, säger Mark Dummett, utredare mänskliga rättigheter och företagsansvar på Amnesty International.

Amnesty uppmanar den nigerianska regeringen att återuppta utredningarna om 89 oljeutsläpp.

Vad Decoders gjorde

Decoders sammanfattade innehållet i rapporterna som Shell och Enis offentliggör varje gång de besöker en plats där olja har läckt ut. Rapporterna redogör för den sannolika orsaken bakom utsläppen, platsen och omfattningen av läckan, och det tillkommer ofta bilder. Rapporterna är oerhört väsentliga eftersom det är utifrån dem som drabbade samhällen kan få kompensation av företagen.

Shell har gravt underskattat hur mycket olja som läckte ut i fiskebyn Bodo mellan år 2008 och år 2009.

Tidigare utredningsarbete som Amnesty gjort har avslöjat att informationen i rapporterna ofta är felaktig. Shell har till exempel gravt underskattat hur mycket olja som läckte ut i fiskebyn Bodo mellan år 2008 och år 2009. Med hjälp av Amnesty så har Bodo kunnat vidta rättsliga åtgärder och tvingat Shell att erkänna den faktiska storleken på utsläppet och betala 55 miljoner pund i kompensation.

För att kunna hjälpa andra samhällen som Bodo, har Amnesty behövt analysera stora mängder av den offentliga data som finns om oljeutsläppen, och har för detta tagit hjälp av aktivister i hela världen. Totalt har 3545 människor från 142 länder deltagit i Decode Oil Spills. De har besvarat 163 063 individuella frågor om rapporter och bilder och arbetat i totalt 1300 timmar - något som motsvarar en persons heltidsarbete i åtta månader. Hundratals aktivister från Sverige deltog i utredningen.

- Decoders visar på folkets makt när den är som allra bäst. Genom att bara bidra med några minuter kan de digitala aktivisterna se till att företag ställs till svars, säger Mark Dummett.

Vad Decoders hittade

Decoders utredning hjälpte Amnesty att bekräfta två viktiga faktum:

1. Shell och Eni publicerar missvisande information
Sedan 2011 har Shell rapporterat om 1 010 oljeutsläpp där motsvarande 110 535 fat (17,5 miljoner liter) gått förlorade i nätverket av anslutande oljeledningar och oljekällor. Sedan 2014 har Eni rapporterat om 820 oljeutsläpp, motsvarande 26 286 fat (4,1 miljoner liter) som gått förlorade.

Både Shell och Eni anger sabotage och stöld som orsaker till de flesta av läckorna. Det här påståendet har ifrågasatts av samhällen vid Nigerdeltat som riskerar att inte bli kompenserade om företag kommer fram till att oljeutsläppen har orsakats av en tredje part. Tidigare utredningar av Amnesty har avslöjat fall där företagen felaktigt märkt varifrån läckorna kommer. På grund av detta bad Amnesty aktivisterna inom Decoders att granska och beskriva alla bilder av utsläpp som publicerats av Shell och Eni, och att markera om de såg något ovanligt.

Läs hela rapporten!

Resultatet blev att det finns rimlig tvivel kring vad oljebolagen angett som orsaker bakom utsläppen i åtminstone 89 fall (46 från Shell och 43 från Eni). Decoders markerade till exempel bilder med oljeutsläpp som tycks ha orsakats av korrosion, men som hade angetts som stöld. Om de här bekräftas kan det innebära att dussintals drabbade samhällen inte har fått den kompensation som de är berättigade till.

Amnesty bedömde bara svaren gällande orsak till utsläppen som trovärdiga då majoriteten av Decoders nådde samma slutsats.

2. De agerar inte tillräckligt fort
Enligt den nigerianska regeringens förordning ska företag, inom 24 timmar, besöka platsen där en läcka uppstått.

Analyser av företagsdokument visar att endast 26% av gångerna, jämfört med 76% hos Eni, har Shell inom 24 timmar besökt platsen där olja spillts. Datan visar också att Shell tar allt längre tid på sig att besöka platsen där ett oljeutsläpp har skett, även om antalet oljeutsläpp har minskat. Vid ett tillfälle tog det dem 252 dagar att besöka platsen.

De skulle inte vara så oansvariga om olja läckte ut på europeisk mark, säger Mark Dummett.

- Myndigheternas lagar finns där av en anledning. Ju längre tid det tar för ett företag att agera gentemot oljeutsläppen, desto högre risk är det att oljan sprider sig till livsmedels- och vattenkällor, något som Shell är medvetna om. De skulle inte vara så oansvariga om olja läckte ut på europeisk mark, säger Mark Dummett.

Det i särklass långsammaste fallet var när det tog Eni 430 dagar att ta uti med ett oljeutstläpp i delstaten Bayelsa. Eni säger till Amnesty att orsaken till det var att det lokala samhället vägrade att ge dem tillåtelse att besöka platsen, dock rapporterades inte de uppgifterna då.

Rekommendationer

Amnesty kommer att dela med sig av sina resultat till den nigerianska regeringen och uppmana dem till avsevärt strängare lagar gentemot oljeindustrin. Detta inkluderar även att se till att myndigheten National Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA) använder sig av rätt metoder för att försäkra sig om att företag tar sitt ansvar för att förhindra oljeutsläpp och sanera efter dem.

Shell och Enis “hemländer”, Storbritannien, Nederländerna och Italien, har även de viktiga roller att spela. De bör göra ytterligare insatser för att stödja den nigerianska regeringen och via lagstiftning kräva att företag som har huvudkontor i deras länder ska ta sitt ansvar och vidta alla åtgärder för företagsansvar enligt due diligence.

Läs hela rapporten!

Taggar

Klimat & miljö Global ekonomi