Nyhet av Amnesty International

Amnesty Sverige på Lundin Petroleums årsstämma - vad hände?

Foto: Amnesty International

I flera år har Amnesty Sverige ägt en så kallad “påverkansaktie” i Lundin Petroleum, enbart för att kunna delta på årsstämman, föreslå aktieägarmotioner och kunna rösta på stämman.  

På 2019 års stämma fanns en punkt på dagordningen som handlade om misstankarna om medhjälp till grovt folkrättsbrott 1997-2003, när företaget var verksamt i det som nu är Sydsudan. En representant från civilsamhällesorganisationen PAX i Nederländerna, som också står bakom rapporten ‘Unpaid debt’ från 2010, föreslog att styrelsen, ledningen, vd:n samt ordföranden skulle avsättas. Motiveringen var att företaget och dess ägare inte hanterat anklagelserna relaterade till Sydsudan i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det var ett förslag som Amnesty Sverige delvis ställde sig bakom.

Vid Lundin Petroleums årsstämma 2012 föreslog dåvarande aktieägaren Folksam att en oberoende utredning skulle tillsättas för att klargöra effekterna av företagets verksamhet i området. Endast ett fåtal av aktieägarna röstade för förslaget. Folksam sålde av sitt aktieinnehav efter den stämman. 

Vid årsstämman 2017 röstade en majoritet av ägarna dessutom ner en motion om att avsätta fem miljarder kronor i kompensation åt drabbade.

Den 18 mars 2019 publicerade Amnesty Sverige tillsammans med Swedwatch och PAX en debattartikel inför stämman. Debattartikeln uppmanade återigen ägarna att verka för att Lundin Petroleum ska leva upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I debattartikeln uppmanade vi också Lundin Petroleums ägare att jobba för tillsättandet av en ledning som inte är kopplad till händelserna i Sydsudan om de bedömer att det annars är omöjligt att leva upp till de principerna. Företaget och dess ägare uppmanades också att ta ställning till frågan om gottgörelse för de drabbade.

Som en ansvarsfull ägare och samhällsaktör röstade Amnesty Sverige för att styrelsen och ledningen skulle avsättas, eftersom vi menade att företaget inte kan anses ha vidtagit de åtgärder de borde gjort enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter - de riktlinjer de säger sig följa. Tyvärr röstades alla fyra motionerna ner.

Under stämmans gång upprepade företrädare för Lundin Petroleum att de bara gjort gott under sin tid i Sydsudan och ifrågasatte dessutom hur olja kan orsaka ett krig.

Amnesty Sverige har nu sålt sin aktie i Lundin Petroleum.

Ulrika Sandberg - Senior Policy Adviser Business and Human Rights, Amnesty Sverige

Taggar

Krig & fred Mänskliga rättigheter