Nyhet av ActionAid

Ny rapport om kvinnlig könsstympning i EU och Sverige

ActionAid presenterar nya forskningsrapporten End the Cut (Mapping and Gapping), som kartlägger situationen kring kvinnlig könsstympning (KKS) i EU, med särskilt fokus på Sverige. Rapporten visar bland annat att kvinnlig könsstympning omnämns indirekt i ett antal EU-direktiv, men i flera medlemsstater saknas det fortfarande obligatorisk lagstiftning som specifikt riktar in sig på frågan.

Varje år söker 20 000 kvinnor som kommer från något av de 30 länder som UNICEF klassificerar som KKS-riskländer asyl i ett EU-land. Trots att ingreppet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna nekas många av dessa kvinnor asyl när de anger KKS som asylskäl.

Rapporten visar även att det i EU bor närmare två miljoner människor* som är födda i något av de 30 riskländerna. Av dessa är 43 procent flickor och kvinnor. Dessutom är Sverige, vid sidan av Italien och Nederländerna, ett av de EU-länder med högst koncentration av människor som kommer från riskländerna.

Läs hela rapporten.

Om rapporten

Rapporten är EU-finansierad och har tagits fram inom ramen för projektet AFTER (Against FGM/C Through Empowerment and Rejection). ActionAid Sverige är medlem i AFTER-projektet, som genomförs i samarbete med fem partners i fem europeiska länder: ActionAid Italien, ActionAid Irland, Respect for Change i Belgien, International Foundation Simetrías och Castilla-La Mancha-universitetet (UCLM) i Spanien. ActionAid Sverige och projektets övriga partners bär det fulla ansvaret för publikationens innehåll som inte på något sätt reflekterar den Europeiska kommissionens åsikter eller slutsatser.

* Det exakta antalet är 1 731 571 men detta inkluderar inte Frankrike och Tyskland eftersom inget av dessa länder hade uppdaterade siffror vid tillfället för denna kartläggning. Siffror från 2011 visar att antalet skulle stiga med drygt 400 000 om dessa två länder inkluderades, men då siffrorna från 2011 med stor sannolikhet inte längre är rättvisande tas de ej med i den totala beräkningen.

Annons