Nyhet av Amnesty International

Abort blir lagligt i Sydkorea!

Foto från demonstration för fri abort i Sydkorea. Foto: ED JONES/AFP/Getty Images

Sydkoreas författningsdomstol meddelade den 10 april att landets abortlagstiftning kommer att ändras i slutet av 2020.

Enligt den gamla abortlagen från 1953 är det olagligt att utföra abort utom när det gäller fall av våldtäkt, incest, vid risk för fosterskador eller om mammans hälsa är i fara. 
 

Beslutet är en historisk seger för kvinnors och flickors rättigheter i Sydkorea! Landets hårda abortlagar har genom åren både diskriminerat och stigmatiserat flera generationers kvinnor genom att tvinga dem till hemliga och farliga aborter. Författningsdomstolen ger i och med det här beslutet en tydlig signal om att förändring måste ske, och att kvinnors och flickors rättigheter i framtiden måste respekteras fullt ut, säger Roseann Rife, Östasienutredare på Amnesty International. 
 

Nu uppmanar Amnesty Sydkoreas regering att skyndsamt säkerställa tillgången till säker och laglig abort för landets kvinnor. 
 

Aborter kommer alltid äga rum, oavsett vad lagen säger. Det här beslutet innebär att de kan genomföras säkert och lagligt, och att kvinnor och flickor behandlas med medkänsla och respekt för sina mänskliga rättigheter och sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Deras värdighet måste stå i centrum för den nya abortlagen som nu ska tas fram, avslutar Roseann Rife. 
 

I dagsläget kan kvinnor som utför en abort dömas till böter eller fängelse i upp till ett år. 

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter