Nyhet av Röda Korset

5 fakta om kriget i Jemen

Blodigt krig, attacker mot sjukhus, koleraepidemi, blockader och matbrist. Så ser verkligheten ut i Jemen - landet bortom nyhetsrubrikerna där världens värsta humanitära kris pågår.

En pojke står mitt bland ruinerna efter strider i Jemens huvudstad Sanaa. Miljontals människor lever i svår nöd i landet. Röda Korset bidrar bland annat med mat, rent vatten och stöttar sjukvården. Foto: ICRC

1. Katastrofalt läge efter tre år av krig

Jemen ligger längst söder ut på den arabiska halvön och gränsar till Saudiarabien och Oman. Landet är ett av de fattigaste i Mellanöstern och sedan 2015 rasar där ett krig. Konflikten påverkar befolkningens liv på alla tänkbara vis - det saknas rent vatten, mat, bränsle, mediciner och det är svårt för människor att resa och röra sig fritt i samhället.

Civila drabbas både av direkta attacker och av att infrastruktur som elnät, vattensystem och hälsokliniker förstörs. Hela 23 miljoner människor (80 procent av befolkningen) behöver humanitär hjälp.

2. Sjukvården är i skottlinjen

Krigets lagar är tydliga – civila, sjukhus, ambulanser och vårdpersonal får inte angripas. Trots det har det skett gång på gång i Jemen. Över 160 attacker mot sjukvårdsinrättningar har rapporterats sedan 2015.

Sjukhus i skottlinjen i Jemen.
Sjukhus i skottlinjen i Jemen.

– Det är en skrämmande utveckling. Livet i Jemen är väldigt osäkert. Det präglar oss som jobbar där, men framför allt befolkningen själva. Många upplever en fysisk rädsla för man att själv ska bli ett offer i den här konflikten, säger sjuksköterskan Katarina Öberg som nyligen kom hem till Sverige efter att ha arbetat för Röda Korset i Jemen (bild längst ned i artikeln).

Endast hälften av landets alla hälsokliniker är fungerade och det beror på attacker samt brist på personal, medicin och bränsle. Samtidigt som det finns allt färre platser att få vård på så är behoven väldigt stora.

3. En miljon har drabbats av kolera – nu sprids även difteri

Det senaste halvåret har Jemen drabbats av det värsta kolerautbrottet i modern tid. Tusentals människor har dött och över en miljon har smittats. Det är en direkt konsekvens av den svåra humanitära situationen.

Kolera i Jemen - Röda Korset hjälper

Nu sprider sig även sjukdomen difteri (förr i tiden kallad strypsjukan i Sverige). Vaccin som ges till barn har god effekt och i till exempel Sverige är sjukdomen numera mycket ovanlig. Men i Jemen, där vårdsystemet är hårt ansträngt, har nu hundratals människor insjuknat och över 40 personer har dött i difteri.

4. Blockad leder till skriande medicinbrist

Som en del av konflikten har den Saudi-ledda koalitionen infört restriktioner på import som begränsar både vilka människor och saker som kommer ut och in i landet. I nuläget kommer bara 30 procent av den medicin som behövs in i Jemen och samtidigt är det sällan som sjuka personer släpps ut ur landet. Restriktionerna har också lett till brist på bränsle vilket påverkar hela samhället, till exempel leder det till svårigheter att driva vattenreningsverk och vattenpumpar.

5. Miljontals riskerar att svälta ihjäl

Priserna på mat har ökat drastiskt som en följd av blockaden, många jemeniter har nu inte råd att köpa den mat de behöver. Över 8 miljoner människor lider av akut matbrist och riskerar svält.

Röda Korset delar ut förnödenheter i Jemen
Röda Korset delar ut förnödenheter i Jemen.

Vad gör Röda Korset i Jemen?

Vi finns på plats i hela landet både med internationell personal och jemenitiska frivilliga och genom att stödja den lokala sjukvården. För att förbygga kolerasmittan har vi utbildat människor om hur sjukdomen sprids och hur man undviker den. Vi har även försett över tre miljoner människor med rent vatten för att förhindra spridningen.

Röda Korset bistår också med livsviktiga förnödenheter som mediciner, mat och rent vatten. Humanitär hjälp är livsviktig och det behövs mer sådan, men det är också viktigt att påpeka att det krävs en politisk lösning för att lösa situationen.

– Jag känner oerhört mycket för de jemenitiska människorna. Det är ett land där man träffar de mest anspråkslösa personer som verkligen bara vill ha sitt enkla liv och som nu drabbas så hårt. Det är hjärtskärande och det är svårt att se människor som lider och att det råder så stor brist på grundläggande hjälp, säger Katarina Öberg.

Annons