3 orsaker till att civilsamhället krymper för kvinnor

Visste du att nästan 50 % av världens befolkning lever i korrupta diktaturer som motarbetar mänskliga rättigheter? Detta drabbar ofta kvinnor värre än män. Vi förklarar vad det beror på och tipsar om vad du kan göra för att bidra till förändring!

Nyhet

Shrinking space

Att människor kan agera inom civilsamhället är grunden till samhällsförändring. Men hur lätt är det egentligen att organisera sig i världen när utrymmet för civilsamhället krymper?

Shrinking space betyder att olika samhällskrafter aktivt jobbar för att förhindra att människor organiserar sig för att kämpa för samhällsförändring. Detta drabbar såklart alla människor, men enligt rapporten "Så tystas en kvinnorörelse" från Kvinna till Kvinna slår det extra hårt mot världens kvinnoorganisationer.

kvinnorättsaktivist
Mirjana Mirosavljevic Bobic från Serbien hotas och kränks på grund av sitt engagemang för kvinnors rättigheter. Foto: Kvinna till Kvinna.

3 orsaker till att civilsamhället krymper för kvinnor

Idag lever nästan 50 % av världens befolkning i diktaturer där shrinking space är ett stort problem. Kvinnor drabbas hårdare än män av flera anledningar.

1. Diktaturer
Den kanske största anledningen till shrinking space är diktaturer. I dessa länder är det vanligt med korruption och kontrollerande stater som kränker människors rättigheter. Detta gör till exempel att utländsk finansiering av organisationer förbjuds eller begränsas. När finansieringen stryps drabbas ofta kvinnorättsorganisationer först. De har generellt också svårare än andra organisationer att få stöd.

2. Nationalism
Stater och andra grupper som är nationalistiska och religiöst extrema är ett stort hot mot kvinnor i civilsamhället. Ofta propagerar dem för en konservativ kvinnoroll och driver på värderingar som begränsar kvinnors rättigheter. De sprider också felaktigheter och förtal genom hat, hot och våld.

3. Hot och våld
Människorättsaktivister som lever i diktaturer riskerarar ofta att gripas och arresteras. Kvinnor är dessutom särskilt utsatta eftersom de utsätts för hot om sexuellt våld i högre grad än män. Utöver rädslan för att bli utsatt är det också vanligt att kvinnor som drabbas blir skambelgda. Skulden för det sexuella våldet läggs alltså delvis på kvinnorna när det är förövarna som bär hela ansvaret! 

kvinnorättsaktivist
Den kongolesiska kvinnorättsaktivisten Gégé Katana Bukuru hotas med fängelsestraff, lever under dödshot och har tvingats i exil. Foto: Kvinna till Kvinna/Bertin Mungombe

Gör det tryggare för kvinnor att organisera sig

Vill du bidra till att öka utrymmet för kvinnor att organisera sig inom civilsamhället? Då kan du stötta Kvinna till Kvinna! Här är några tips på vad du kan göra:

Annons