jobb

MSB söker miljörådgivare till resursbas

Internationellt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu resursbasen för Miljörådgivare som är intresserade av att sekonderas till EU:s missioner inom ramen för den Gemensamma Säkerhets och Försvarspolitiken.

Miljörådgivaren är central resurs vad det gäller arbete kopplat till miljö i missionen. I många fall innefattar uppdraget förändringsarbete och att se till att miljöperspektivet inkluderas i processer, metoder och verktyg – och att främja kapacitetsutveckling av organisationer och individer inom området.

Sista ansökningsdag

28 feb

Läs mer och ansök

Taggar

Bistånd & utveckling Klimat & miljö