Låt din novell bli teater

Volontär & Aktivism

Är du 18-35 år och vill ta ditt skrivande till nya nivåer och få din novell framförd i form av teater? Delta i Praktisk solidaritets novelltävling på temat mänskliga rättigheter.

Demokratin, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna utmanas idag av främlingsfientliga och antidemokratiska rörelser i Sverige och Europa. Flera länder i Europa bygger en politik och en samhällsstyrning som utesluter och straffar vissa människor från att delta eller existera på samma villkor som resten av befolkningen. Inom Europeiska Unionen ska demokrati och mänskliga fri- och rättigheter vara grundstenen i EU-medlemskapet.

Är du orolig för demokratin och våra fri- och rättigheter? Hur påverkar det dig om mänskliga rättigheter kränks i våra grannländer eller i övriga Europa? Vad är din personliga historia, tanke, eller reflektion om demokrati och mänskliga rättigheter idag eller i framtiden?

Skriv din novell som en personlig berättelse, dystopi, utopi, skräck, romantik eller i någon annan valfri genre!

Skicka in ditt bidrag och läs mer hos Praktisk solidaritet.

Taggar

Manskliga-rattigheter
Annons