Världen av Amnesty International

Lagförslag i Ungern diskriminerar trans-och intersexpersoner

Nästa vecka ska det ungerska parlamentet rösta om ett lagförslag som skulle omöjliggöra byte av juridiskt kön i Ungern. Datumet för omröstningen är inte bekräftat.

Förslaget, "Section 33", innebär att ett barns kön ska registreras vid födseln för att sedan aldrig kunna ändras. Om lagförslaget röstas igenom skulle det innebära att trans- och intersexpersoner inte skulle kunna få sin könsidentitet erkänd, vilket skulle ytterligare öka stigmatiseringen och diskrimineringen av hbtqi-personer i Ungern. Förslaget strider mot rätten till privatliv, självbestämmande, icke-diskriminering och en mängd andra människorättsnormer som Ungern lovat att respektera.

Att omröstningen är planerad för veckan efter IDAHOTB, den internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi (17 maj) gör det ännu mer uppseendeväckande. Amnesty International uppmanar alla att protestera mot förslaget och vädja om att det röstas ner i parlamentet. Vi stödjer den internationella hbtqi-organisationen ILGA:s uppmaning att sprida budskapet #DROP33 på sociala medier, och vänder oss direkt till den ungerska regeringen med krav på att det slopas.

Amnestys offentliga uttalande hittar du här.

Agera

Visa solidaritet med Ungerns transpersoner!

Dela och sprid Amnestys inlägg på instagram

Taggar

Mänskliga rättigheter