Kurs: Spanska & internationellt utvecklingssamarbete

Plugga

Läs spanska och lär dig mer om internationellt utvecklingssamarbete! Utbildningen ges av Internationella skolorna i Barcelona i samarbete med Skarpnäcks folkhögskola.

Spanska och internationellt utvecklingssamarbete är en 40-veckorskurs för dig som vill förbättra din spanska, utforska och fördjupa din kunskap om internationellt utvecklingssamarbete och använda kunskaperna i ett projekt i fält.

Under kursens gång kommer du att ta del av de senaste arbetsmetoderna och få viktig kunskap - både praktisk och teoretisk - för att kunna arbeta med internationella utvecklingssamarbeten. All undervisning sker på spanska.

Kursens första fyra månader är förlagda i Barcelona med studier i spanska och internationellt utvecklingssamarbete. Därefter följer fem månader i Latinamerika då du tillämpar din nyförvärvade kunskap och dina tidigare erfarenheter i ett projekt i en biståndsorganisation. Teoretisk kunskap kombineras med praktiska erfarenheter i fält.

Studietakt - Helfart

Spanska och internationellt utvecklingssamarbete är en heltidskurs med lärarledd undervisning minst 4 timmar varje vardag, ofta mer. Minst 85 % närvaro på kursen som helhet och minst 85 % närvaro på var och en av de olika faserna (fas 1, fasa, fas 2b och fas 3) samt utförande av alla uppgifter krävs för att studierna ska betraktas som genomförda i normal studietakt.

Kursstart och upplägg

Kursen inleds i Barcelona med normal studietakt. Tillsammans med lärare och klasskamrater förbättrar du din nivå i spanska och din kännedom om internationellt utvecklingssamarbete. Du förbereder dig inför fas 2 och fas 3 genom att studera institutioner och organisationer och deras behov samt genom att skriva en arbetsplan. Därefter följer 5 månader i Chile / Málaga då du tillämpar din nyförvärvade kunskap och dina tidigare erfarenheter i ett utvecklingsprojekt i en spansktalande miljö på en biståndsorganisation. Teoretisk kunskap kombineras med praktiska erfarenheter i fält.

Arbetsplatsförlagd utbildningsdel

Inför fas 3 (praktik och volontäruppdrag) kommer studenterna tillsammans med lärare att analysera och identifiera organisationernas behov för att därefter:

 • Kombinera organisation och student baserat på behov och kompetens
 • Utarbeta och / eller granska en arbetsplan enligt kravspecifikation (TDR) från biståndsorganisationen
 • Analys och bakgrundsundersökning av biståndsorganisationer och deras aktiviteter

Den slutgiltiga praktikplatsen bestäms under fas 1 och fas 2 efter att analysen och identifieringen genomförts.

Studenten, i samråd med skolan, väljer vilken organisation som är lämpligast för fas 3, men ansvarig personal på organisationen fattar det slutgiltiga beslutet.

Möjlighet finns att på egen hand ordna sin praktikplats. Fråga i så fall vilka rutiner som skolan använder sig av vid kontakt med organisationer. Skolan ansvarar för de juridiska aspekterna när kontakten är etablerad samt uppföljning av kontakten vid behov.

Organisationerna samarbetar med skolan och vi spelar en viktig roll för deras verksamhet men deras fokus ligger alltid på kärnverksamheten.

Kursen vänder sig till dig som känner igen dig i några av följande punkter:

 • Du vill förbättra din nivå i spanska och lära dig grunderna i internationellt utvecklingssamarbete
 • Du vill delta i ett internationellt utvecklingssamarbetesprojekt under utbildningen
 • Du har erfarenheter från andra yrkesområden och vill tillämpa dem i internationellt utvecklingssamarbete och därmed höja din yrkeskompetens
 • Du har inte tidigare utbildning eller yrkeserfarenheter men är intresserad av internationellt utvecklingssamarbete och vill lära dig mer och prova om det är något du vill ägna dig åt i framtiden
 • Du vill skaffa ett bra komplement till framtida studier i t ex statskunskap

Det är meriterande att ha:

 • Tidigare erfarenheter som volontär, eller har jobbat med människor i organisationer med social inriktning
 • Aktivt medlemsskap i biståndsorganisation eller i organisationer med social inriktning
 • Liknande anknytning till Latinamerika
 • Annan yrkeserfarenhet

Några praktikområden:

Jordbruk och miljö - Ekonomisk utveckling och fattigdom - Kvinnor och genusfrågor - Medborgarrätt och mänskliga rättigheter - Barn och ungdomar - Regionutveckling

Efter avslutad kurs har du:

 • Lärt dig grundläggande aspekter av den gällande standarden inom internationellt utvecklingssamarbete
 • Utforskat och skaffat teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete med fokus på Latinamerika och Spanien
 • Fått ett globalt perspektiv på de grundläggande arbetsverktygen inom internationellt utvecklingssamarbete
 • Undersökt framtida arbetsmöjligheter som passar din profil
 • Börjat bygga ett internationellt nätverk
 • Lagt en bra grund för att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete
 • Lärt dig utveckla och leda projekt
 • Uppnått nivå C1 i spanska, vilket bl a innebär att du kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål
 • Skaffat interkulturella kunskaper och erfarenheter inom arbetsområdet

Hur kan jag söka?

 • CV skrivet på engelska (eller spanska om du behärskar språket bra)
 • Personbevis
 • Passfoto som fästs högst upp i högra hörnet på CV:t.
 • Personligt brev på engelska (eller spanska) där du berättar lite om dig själv och varför du vill studera spanska och internationellt utvecklingssamarbete
 • Gymnasiebetyg (om du har det), ev intyg och betyg från tidigare arbetsgivare och/eller andra meriterande uppdrag och engagemang (gärna på engelska om möjligt, men EJ obligatoriskt).
 • Har du läst på universitet eller högskola bifogar du även studieintyg över avklarade kurser.

Ansök:

Du ansöker via Skarpnäcks Folkhögskola. Ansök direkt här.

Sista ansökningsdatum är 15:e april.

Frågor?

För vidare information om kursupplägg, boende etc, vänligen kontakta Omar Cerón i Barcelona på telefon: +34 93 56 65 739 / +34 680 877 861 eller maila till info(a)is-barcelona.com

Artikel i samarbete med Skarpnäcks folkhögskola & Internationella skolorna i Barcelona.

Taggar

Bistånd & utveckling