av Naturskyddsföreningen

Krafttag mot plasten i havet

nyhet

EU-kommissionen har kommit med ett radikalt förslag för att få ned konsumtionen av engångsplast. Bland annat vill kommissionen förbjuda plasttallrikar, -bestick och -sugrör.

Plast i haven är ett gigantiskt miljöproblem som har uppmärksammats alltmer under de senaste åren. Förra året sjönk konsumtionen av plastpåsar kraftigt, bland annat i Sverige, efter att EU krävt att handeln informerar om plastpåsars negativa påverkan på miljön. Nu vill kommissionen ta ytterligare ett stort steg mot att minska mängden plast som hamnar i naturen.

Med en rad olika förslag, som förbud, informationskrav, nationella minskningsmål och bättre designade produkter, hoppas kommissionen få bukt med vår överkonsumtion av plast. I dag går 40 procent av nyproduktionen av plast till engångsartiklar. Samtidigt har vi förmodligen redan tillverkat all den plast vi behöver. Det som gäller nu är att återvinna och återanvända den plast vi har på ett smart sätt.

Att förbränna fullt fungerande plast, istället för att återvinna den, kommer inte att hålla i framtiden. För även om det pågår en process för att ersätta fossil plast med förnybar plast (av till exempel sockerrör), gör det ingen skillnad för djuren i haven. Förnybar plast tar nämligen lika lång tid för naturen att bryta ned.

EU-kommissionen har därför dragit slutsatsen är att vi radikalt måste minska konsumtionen av plast och framför allt den onödiga engångsplasten.

EU-kommissionens förslag i korthet:

1. Förbud mot viss engångsplast

För vissa plastprodukter finns det redan bra alternativ, av till exempel papp. EU-kommissionen föreslår att sådana plastprodukter ska förbjudas.

Gäller: tops, sugrör, tallrikar, bestick och ballongpinnar av plast.

2. Bättre designade produkter

Andra produkter får krav på sig att designas så att lösa delar inte kan hamna i naturen lika lätt.

Gäller: flaskor och muggar med plastlock, där själva locket istället skulle kunna sitta kvar efter att det öppnats.

3. Nationella minskningsmål

EU vill att varje medlemsland drastiskt minskar sin konsumtion av engångsplast, till exempel genom krav på alternativ till plastförpackningar i handeln, nationella minskningsmål eller en avgift på engångsartiklar av plast.

Gäller: take-away-förpackningar för mat och dryck.

4. Information på produkten

Vissa produkter slängs ofta i naturen, förmodligen för att många konsumenter inte tänker på att de faktiskt innehåller plast. För dessa vill EU-kommissionen införa ett krav på information på förpackningen om hur mycket plast produkten innehåller, var den ska slängas och vilka de negativa effekterna blir om den istället slängs i naturen.

Gäller: våtservetter, sanitetsprodukter (som bindor och tamponger) och ballonger.

5. Producenterna får större ansvar

Ett utökat producentansvar föreslås för en rad plastprodukter som ofta hittas i naturen. Det innebär att producenterna ska se till att samla in produkterna när de är uttjänta eller stå för kostnaden för nedskräpningen.

Gäller: cigarettfimpar, fiskeutrustning, take-away-förpackningar, våtservetter, ballonger och tunna plastpåsar.

6. Obligatorisk insamling av PET-flaskor

Kommissionen föreslår ett mål för insamling av PET-flaskor i alla EU-länder. År 2025 ska 90 procent av PET-flaskorna i EU samlas in. Materialet i PET-flaskorna ska återanvändas och bli till nya flaskor.

Gäller: PET-flaskor.

7. Informationssatsning mot medborgarna

Dessutom föreslår EU-kommissionen en satsning på bättre information till medborgarna. Syftet är att vi ska ändra vårt beteende och använda mindre engångsplast och att den plast vi använder inte ska slängas i naturen.

Taggar

Klimat & miljö