Karriärworkshop: Att jobba på en människorätts­organisation

Jobba

Vill du ägna ditt arbetsliv åt rättighetsfrågor och att kämpa för en bättre värld? Konkurrensen om jobben på idéburna organisationer kan vara hård, men det finns vägar dit!

Torsdag 8 december bjuder Globalportalen in till en digital karriärworkshop med tre yrkesverksamma för att prata om vilka roller det finns på människorättsorganisationer och hur man kan tänka för att ta sig in i branschen!

Paneldeltagare:

  • Aida Samani jobbar som jurist på Civil Rights Defenders, där hon fokuserar på ansvarsutkrävande för folkrättsbrott och frågor som rör etnisk- och rasprofilering inom svensk polis.
  • Shanti Ingeström jobbar med politiskt påverkansarbete på UNICEF Sverige, främst med barns delaktighet och klimat- och miljöfrågor utifrån barnkonventionen.
  • Marianne Gyllenpistol jobbar som verksamhetsutvecklare på Amnesty International Sverige.

Under workshopen samtalar panelen om olika möjligheter för studenter och nyexade. Vi djupdyker i hur olika människorättsorganisationer jobbar och diskuterar vilka utmaningar och möjligheter en yrkesbana inom mänskliga rättigheter innebär.

Workshopen bjuder också på samtal i mindre grupper där du får chans att fråga paneldeltagarna om deras bästa tips.

Anmäl dig här!

Taggar

Mänskliga rättigheter