Kampanj

Stoppa barnäktenskapen!

Barn ska inte stå brud mot sin vilja, sluta skolan och riskera livet i tidig graviditet. Foto: Daniel Ivarsson/RFSU

Barnäktenskap ökar i humanitära katastrofer. Folk måste få veta. Därför startar RFSU och Svenska Kyrkans internationella arbete kampanjen #tweeniebrud. 

Agera! 

Dela bilderna och sprid budskapet att barnäktenskapen måste upphöra!

Kri(g)stider är bröllopstider

Varannan sekund blir ett barn bortgift. Många av dem mister livet för att de blir gravida innan kroppen är redo. Läget är akut.

När ett samhälle drabbas av en humanitär kris – konflikter, epidemier eller naturkatastrofer – ökar antalet barnäktenskap.

Konflikten i Syrien är ett tydligt exempel. I kölvattnet av krisen har antalet barnäktenskap ökat dramatiskt, både i landet och i länder dit befolkningen flyr.

Färsk statistik visar att var fjärde syrisk flyktingflicka står brud i Libanon.

"Om jag får chans att hjälpa flickor som gifts bort så gör jag det. Barn ska få vara barn", säger Vera, 13 år som är modell för tweeniebrud. Bild: Daniel Ivarsson/RFSU

Flickor mer utsatta än pojkar

Orsakerna till att ett barn gifts bort är flera. För en familj som förlorar sin trygghet, inkomst eller tvingas fly kan det vara ett sätt att överleva rent ekonomiskt. Det sexuella våldet ökar i en humanitär kris och då kan familjen göra bedömningen att flickan är säkrare som gift.

Trots att föräldrarnas motiv kan vara säkerhet ökar risken för flickan att bli utsatt för våld och övergrepp inom äktenskapet. Alla orsaker till barnäktenskap bottnar i bristen på jämställdhet. Även om pojkar gifts bort i för tidig ålder är en betydligt större andel flickor.

Barn ska inte stå brud mot sin vilja, sluta skolan och riskera livet i tidig graviditet. Foto: Christiaan Triebert

RFSU och Svenska Kyrkan tillsammans mot barnäktenskap!

RFSU och Svenska Kyrkan står upp för rätten till sin egen uppväxt och framtid. Inget barn ska behöva sluta skolan, gifta sig mot sin vilja och riskera livet i en för tidig graviditet. Inget barn ska behöva föda barn. Svenska kyrkans internationella arbete (SvK internationella arbete) och RFSU arbetar båda politiskt i flera världsdelar. Vi samarbetar med organisationer som kämpar för flickor och kvinnors rättigheter, mot fattigdom och förtryck.

Svenska kyrkans internationella arbete är en progressiv aktör i världen som arbetar för kvinnors och flickors rätt till sin sexuella och reproduktiva hälsa och deras rätt till utbildning och självförsörjning. Arbetet sker både med katastrofhjälpsinsatser och med långsiktigt utvecklingssamarbete med religiösa aktörer.

RFSU arbetar mot barnäktenskap genom politiskt arbete i Sverige och inom EU och FN för att unga människors hälsa och rättigheter ska prioriteras. RFSU samarbetar med organisationer i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa för att fler ska få bestämma över sin kropp och sin framtid.

Taggar

Jämställdhet