av Svenska Läkare mot Kärnvapen

Stå upp för en kärnvapenfri värld

Kampanj

Vill du engagera dig och bli aktiv under valrörelsen? Ställ politikerna mot väggen och ta ställning för ett förbud mot kärnvapen!

Sverige har chansen att göra skillnad i kampen mot kärnvapen genom att ansluta sig till FN:s konvention om kärnvapenförbud. Det borde vara självklart att ta ställning mot ett massförstörelsevapen som är konstruerat för att begå massmord på civila.

Regeringen har lagt frågan om en svensk anslutning till FN:s konvention om kärnvapenförbud i en årslång utredning med slutdatum efter valet, den 31 oktober 2018. Allianspartierna har sagt att de inte tycker att Sverige ska ansluta sig till konventionen. Vi vet dock att det finns stöd inom majoriteten av partierna hos enskilda politiker, förbund och lokalföreningar. Du behövs för att mobilisera detta stöd!

Varje samtal med politiker och deras representanter ökar medvetenheten om frågan och här kan du göra skillnad! Även om de inte kan svara tillfredsställande kan det bidra till ökad kunskap och att pressen långsiktigt ökar på partierna inifrån.

Tre saker du kan göra:

  1. Ställ frågor i valstugor, på torgmöten och till valkampanjledare: Anser du att Sverige bör signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen? Varför? Varför inte?
  2. Skriv en insändare i lokaltidningen. Uppmana politiker och allmänheten att ställa sig bakom att Sverige signerar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud. Bakgrundsinformation och inspiration kan hittas i vår folder Förbjud kärnvapen.
  3. Kontakta dina riksdagskandidater. Skriv brev, mail eller på annat sätt ontakta dina riksdags-, kommun- och/eller landstingspolitiker och fråga dem hur de ställer sig till FN:s kärnvapenförbud. Uppmana dem att skriva under ICAN:s parlamentariska upprop, det skapar press på partierna att ta ställning. Mer info om uppropet finns hos IKFF.

Detta är en kampanj av Svenska Läkare Mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet.

Läs mer om vad partierna säger om kärnvapenförbud här.

Taggar

Demokrati Krig & fred