av Amnesty International

​Norden: Svårt att få rättvisa för den som utsatts för våldtäkt

Kampanj

Trots att Danmark, Finland, Norge och Sverige hör till de länder i världen där jämställdheten nått allra längst har alla fyra länderna en hög andel våldtäkter samtidigt som rättssystemet sviker överlevarna av sexuellt våld, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Den nya rapporten Time for change: Justice for rape survivors in the Nordic countries fastslår att våldtäkt är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter som drabbar tiotusentals personer i Norden varje år. I Sverige utsattes en tredjedel av alla kvinnor mellan 16 och 24 år för någon typ av sexualbrott år 2017. Och samma år utsattes motsvarande 112 000 för våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Mörkertalet är enormt - ingen vet med säkerhet hur många våldtäkter som faktiskt begås. Inte ens Brå (Brottsförebyggande rådet) gör kvalificerade gissningar längre.

Vår nya rapport visar på flera brister i polisens arbete. Våldtäktsutredningar prioriteras inte tillräckligt utan riskerar att läggas på hög i väntan på utredning. Förhör med misstänkta gärningsmän dröjer och ibland hålls inga förhör överhuvudtaget. Det arbetssätt som visat sig fungera bäst används inte alltid.

Allt detta leder till att många utredningar läggs ner: 93 % av alla anmälda våldtäktsärenden leder INTE till rättegång (enligt Brå). Förövare går fria och personer som utsatts för våldtäkt får ingen rättvisa. Det är HELT oacceptabelt!

Amnesty ser också allvarliga brister i tillgång till traumabearbetning för överlevare. På sina platser i Sverige tycks det saknas helt. Oavsett personers ålder, kön eller boendeort så måste samhället backa brottsoffren och se till att de får den hjälp och det stöd de behöver.

Det är dags för förändring! Därför kräver Amnesty att:

  • Våldtäktsutredningar måste prioriteras av polisen! Resurser - både i form av pengar och kunniga utredare måste avsättas. Våldtäktsutredningar måste fredas - det går inte att plocka resurser till annat. Poliser som arbetar med sexualbrott måste få bättre utbildning!
  • Den som utsatts för våldtäkt måste få tillgång till psykologiskt stöd och traumabehandling - oavsett om hen anmält eller inte!

En tredje Amnestyrapport ska inte behövas, förändring måste ske NU!

Amnestys krav på Sveriges regering och myndigheter:

  • Våldtäktsutredningar måste prioriteras.

Polisen måste ha tillräckliga resurser för att kunna utföra kvalitativa utredningar, i form av erfarna och kunniga utredare som ostört kan arbeta med de enskilda fallen. Det måste också bli ett stopp på att resurser ständigt plockas från våldtäktsutredningar till annat. Det kan även finnas skäl att titta på hur polisen är organiserad när det kommer till hur våldtäktsutredningar hanteras. Amnesty har sett hur fall läggs på lokala polisstationer att utreda, eftersom de specialenheter som finns är överbelastade. Amnesty uppmanar regeringen och polismyndigheten att se till att arbetet mot sexuellt våld prioriteras och att de brottsutredande myndigheterna kan utföra sitt arbete.

  • Det måste gå att få svar på DNA-prov snabbare.

Det finns färdiga lösningsförslag på en rad problem som identifierats sedan länge - som att till exempel förbättra kommunikationen mellan de som beställer DNA-analysen och de som ska utföra den. Amnesty uppmanar myndigheterna att säkerställa att de förslag som finns faktiskt införs.

  • Den som utsatts för en våldtäkt ska få stöd.

I samband med att samtyckeslagen antogs tydliggjordes också rätten för den målsägande att snabbt få ett målsägandebiträde, utan kostnad, vilket är ett viktigt och välkommet steg. Men för många handlar det också om, eller istället, att kunna hantera livet efter det trauma som de varit med om. Den som utsatts för en våldtäkt måste få tillgång till psykologiskt stöd, oavsett om hen anmält våldtäkten eller inte. Amnesty uppmanar regeringen att säkerställa att oavsett var i landet du bor, din ålder, ditt kön så ska du få tillgång till stöd och hjälp - och detta oavsett om du anmäler brotten eller inte.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter