Kampanj

Liv utan gift

Foto: Latinamerikagrupperna.

Användningen av gifter i jordbruket skadar allvarligt människor och miljö i Latinamerika. Vi måste ta vårt ansvar att förändra detta – som medborgare, konsumenter, importörer och investerare!

Latinamerikagrupperna står upp för människors rätt till mat och mark och arbetar för en småskalig, lokal och giftfri matproduktion. Tillsammans med folkrörelser i Latinamerika uppmärksammar vi hur makten över det globala systemet för produktion och konsumtion av mat är orättvist fördelad. Det gör vi dels genom ekonomiska bidrag som gör folkrörelsernas verksamhet möjlig, och dels genom att se till att deras röster hörs i Latinamerika, i EU och i Sverige.

Var med oss i kampen genom att till exempel:

Skicka en insändare till din lokaltidning och uppmana folk att tillsammans förbjuda ämnet glyfosat i EU.

Bakgrund

Över hela den latinamerikanska kontinenten produceras livsmedel, som senare säljs i bland annat Sverige, med bekämpningsmedel som allvarligt skadar människor och miljö. Småbrukare, lantarbetare och urfolk som bor i närheten av besprutade fält ser familjemedlemmar bli sjuka och förlorar sin inkomst när deras grödor förstörs av gifter som sprids med vind och vatten. I förlängningen blir det allt svårare för dem att själva odla utan kemiska bekämpningsmedel.

Befolkningen på landsbygden i Latinamerika saknar inflytande över beslut som påverkar deras rättigheter. Stora transnationella jordbruksföretag arbetar aktivt med lobbyverksamhet och har ofta ett nära samarbete med ländernas regeringar. Den storskaliga jordbruksmodellen, som dessa företag representerar, tränger undan människor för att ge plats åt kemikaliekrävande monokulturer.

För att förändra situationen krävs att människor på den latinamerikanska landsbygden får möjlighet att påverka beslut som rör dem själva. De folkrörelser som arbetar för detta behöver långsiktigt stöd och hjälp att göra sina röster hörda. Sverige, tillsammans med andra länder i det globala nord, har även ett ansvar som medborgare, konsumenter, importörer och investerare att ta ställning för en hållbar miljö och människors rätt till ett liv utan gifter. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med kampanjen Liv utan gift.

Taggar

Mänskliga rättigheter Försörjning