Kampanj

FN75: Hur tycker du att framtidens FN ska se ut?

FN fyller 75 i år och bjuder in alla att fylla i en enkät om vår gemensamma framtid.

Världen är i förändring. Klimatet förändras snabbt. Vi ser stora förändringar inom tekniken och i befolkningens sammansättning. Vi möter nya risker med växande ojämlikhet, långvariga konflikter och nya former av våld.

För att kunna hantera denna utveckling måste vi samarbeta över gränser, sektorer och generationer. Detsamma gäller om vi ska nå vår gemensamma vision om en säkrare, rättvisare och mer hållbar värld.

Din medverkan kommer att bidra till att förbättra världssamfundets hantering av utvecklingen och ge oss bättre förutsättningar att förverkliga vår vision om en ljusare global framtid 2045 – när FN fyller 100 år.

Svara på enkäten

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling