Upprop av Naturskyddsföreningen

Fler måste få tillgång till elektricitet - maila Världsbanken!

Mer än 1 miljard människor i världen har inte tillgång till elektricitet, de lever i energifattigdom. Modern energi är en förutsättning för att lyfta folk ur fattigdom. Nu kräver vi att Världsbanken gör mer för att leva upp till FN:s Globala mål om hållbar energi till alla senast år 2030!

Nu är det dags att utrota energifattigdomen i världen.

Skicka ett kampanjmail till Världsbanken!

År 2017 kom vi och vår samarbetsorganisation Bank Information Center Europe ut med en rapport som granskade Världsbankens direktiv för investeringar i energisektorn. Sedan dess har Världsbanken lovat att sluta finansiera utvinning av olja och gas senast år 2019. Nu är det dags för Världsbanken att ta nästa steg. Vi vill se en ökad satsning på energi åt alla!

Enligt FN:s Globala mål för hållbar utveckling ska alla människor ha tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad senast år 2030. Det målet har Världsbanken skrivit under på.

Vi vill se:

  • En ökad satsning på energitillgång åt alla: minst hälften av Världsbankens energibudget ska satsas på att ge fler människor tillgång till hållbar energi.
  • Att Världsbankens alla energiprojekt hjälper folk ut ur energifattigdom på ett hållbart sätt.
  • En plan för utfasning av alla Världsbankens återstående investeringar i fossila bränslen till 2020, i linje med beslutet att sluta finansiera olje- och gasutvinning.

Vill du vara med och påverka?

Gå med i Big Shifts brevkampanj! Big Shift Global är en sammanslutning av 38 organisationer, som Naturskyddsföreningen är en del av.

Det är dags att utrota världens energifattigdom!

Skicka mail till Världsbanken!

Annons