av Plan Sverige

En bättre framtid börjar med dig

En bättre framtid börjar med att låta barn i utvecklingsländer få sina rättigheter uppfyllda, såsom en identitet, en trygg plats och en utbildning. Det kan vara att lära sig läsa, att ha en trygg plats att leka på, en första skoldag, en bra lärare och en säker väg till och från skolan. Plan International finns på plats och säkrar alla barns rätt till utbildning och en trygg plats.

Kampanj

Alla barn har rätt till ett födelsebevis

Miljontals barn saknar ett födelsebevis. De har inget namn, och deras röst hörs inte. Utan födelsebevis lever dessa barn vid sidan av samhället utan grundläggande rättigheter till skola, sjukvård, rösträtt eller skydd av landets rättsväsende. Plan International arbetar för att alla barn ska registreras och komma ur sin utsatthet.

Utbildning den mest effektiva vägen ur fattigdom

"Tack var skolstipendiet får min dotter en utbildning!"

Neydis mamma följer henne stolt de tre kilometrarna till skolan varje dag. Själv hade hon ingen möjlighet att studera, och att låta Neydi gå i skolan har varit ett viktigt beslut för familjen. De flesta flickorna i området måste sköta hushållssysslorna och vissa har tvingats att gifta sig. I de flesta fallen med en man som är dubbelt, eller till och med tre gånger så gammal. I värsta fall blir de gravida i alldeles för ung ålder eller utsatta för våld. Neydi vill ha en annan framtid. Hennes dröm är att bli revisor och att hitta ett jobb för att hjälpa hennes föräldrar och lillebror.

Du kan göra skillnad

Som Planfadder kan du stödja ett tematiskt område såsom flickors rättigheter, men du kan även vara fadder till ett fadderbarn. Då kan du ha kontakt med familjen om du vill genom brevväxling och följa barnet genom åren. Bidraget går till att stärka lokalsamhället där barnet bor.

Vi kämpar för alla barns rätt till en identitet, en trygg plats och en utbildning. Stöd arbetet för barns rättigheter och ge fler barn den framtid de har rätt till.

Bli Planfadder idag!

Om Plan International

Plan International arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i 51 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

Annons