Jobb

Wa­t­erAid söker in­sam­lingsas­sis­tent

Stockholm

WaterAid

Vill du jobba för att förändra människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen? Wa­t­erAid söker in­sam­lingsas­sis­tent med känsla för de­tal­jer som är noggrann, drivande och uppskattar att arbeta med varierande uppgifter.

Du kom­mer dagli­gen att sköta vår gi­varser­vice vilket in­nebär svara på inkom­mande mail, tele­fon­sam­tal, ringa upp före­tag och pri­vat­per­soner samt ak­tivt besvara våra gi­vare och före­tag i so­ciala me­dier. I tjän­sten in­går att ar­beta i vår CRM-data­bas genom att reg­istr­era, up­p­dat­era och kvalitetssäkra in­nehål­let. 

Sista ansökningsdag

10 aug

Läs mer och ansök

Taggar

Hälsa Mänskliga rättigheter