Jobb

Wa­t­erAid söker copy­writer/​skri­vande kom­mu­nikatör

Stockholm

WaterAid

Vill du jobba för att förändra människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen? Wa­t­erAid söker copy­writer/​skri­vande kom­mu­nikatör med web­bkom­pe­tens, in­rik­t­ning in­sam­ling.

Är du in­tresserad av att en­gagera fler män­niskor och före­tag i Wa­t­erAids ar­bete genom att skriva medryckande, mark­nadsmäs­siga och säl­jande tex­ter? Har du dessu­tom er­faren­het av webbpub­licer­ing ty­cker vi att du ska söka den här tjän­sten.

Sista ansökningsdag

2 aug

Läs mer och ansök

Taggar

Hälsa Mänskliga rättigheter