Jobb

Världsnaturfonden WWF söker Programsamordnare för Voices for Diversity

Stockholm

Världsnaturfonden WWF samordnar det nya programmet Voices for Diversity (VfD) som finansieras av Sida. Programmet syftar till att stärka förutsättningarna för deltagande i policypåverkan för inkluderande förvaltning av biologisk mångfald och naturresurser.
Genom påverkansarbete från nationell till global nivå vill VfD bidra till att alla röster räknas i arbetet med att vända kurvan för den biologiska mångfalden i tider av växande ojämlikhet och krympande demokratiskt utrymme.

Programmet genomförs i samarbete med WWFs kontor i Myanmar, Vietnam, Kenya, Moçambique, Madagaskar och Tanzania, samt med WWFs globala team för policypåverkan, governance och illegal handel med arter. I ett spännande skede av programmets utveckling söker vi en programsamordnare med fokus på landkoordinering (Landkoordinator) för att stödja genomförandet av programmet i de sex programländerna.

Sista ansökningsdag

16 aug

Taggar

Bistånd & utveckling Klimat & miljö