Jobb av Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan söker Regional representant Tanzania

Genom regionala representanter stärker Svenska kyrkans Internationella arbete relationerna till partner och delaktigheten i lokala, regionala och globala nätverk.

Vi söker nu en representant till Östra Afrika med placering i Tanzania, med uppdrag att verka för och representera Svenska kyrkans Internationella arbete. Tjänsten innehåller ett flertal specificerade och kvalificerade arbetsuppgifter som till stor del handlar om att bygga, utveckla och stärka hållbara relationer till partner och företräda Svenska kyrkan gentemot kyrkor och ekumeniska sammanhang, internationella representationer, ambassader samt de organisationer och nätverk där den är engagerad, t ex LVF, ACT-forum, EU och Sida. Uppdrag och samverkan inom övriga program i Afrika kan ingå.

Arbetsuppgifter

Utvecklingen av landprogrammet i Tanzania med speciellt fokus på Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Genusrättvisa och jämställdhet och Tro och Utveckling, i samverkan med Programhandläggare. I dialog med partner och nätverk vidareutveckla kapaciteten för ett rättighetsbaserat arbete. Vara en resurs och kontaktperson i relationerna mellan stift i regionen och i Sverige. Bidra till Svenska kyrkans analys- och påverkansarbete som gäller regionen. Facilitera inkluderingen av genusrättvisa i verksamheten.

Som Svenska kyrkans representant skall du ta aktiv del i de sammanhang där dialog med partner och andra relevanta aktörer tar plats. Samverka nära med kollegor, handläggare och chef på kansliet i Uppsala. Skapa god kännedom om partner för att bidra till att beslut som fattas är välgrundade utifrån lokala förhållanden. Hålla Internationella avdelningen uppdaterad om den religiösa, politiska, ekonomiska och sociala situationen i land och region liksom om aktuella humanitära frågor. Göra besök till strategiskt valda projekt i samråd med handläggare. Identifiera och vara ett stöd till handläggare i Uppsala kring ansökningar av medel från EU, lokalt Sida-kontor och andra finansiärer. Vara stöd till partner i att förstå Svenska kyrkans regler för projektstöd, ansvarstagande etc. Delta i samtal och möten om övergripande utvecklings- och påverkansfrågor. Regelbundet rapportera till Afrikaenheten och programansvarig på Kyrkokansliet och delta via Skype på dess möten. Bidra till kommunikationsarbetet i Sverige om Svenska kyrkans internationella arbete.

Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har väldokumenterad erfarenhet av att jobba och befinna dig i ekumeniska sammanhang. Du har flerårig erfarenhet av bistånds- och utvecklingsarbete och internationell stationering. Du har akademisk utbildning på lägst masternivå, eller motsvarande, inom relevant fokusområde och kunskap om och erfarenhet av utvecklingssamarbete, gärna inom SRHR och Genusrättvisa. Det är nödvändigt att du har erfarenhet av arbeta i team och nätverk och att du kan representera Svenska kyrkan i samtal om teologi och teologisk utbildning. Du måste ha god kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt i både engelska och svenska, ha kulturell känslighet och diplomatisk förmåga.

Vi tror att du känner Svenska kyrkans Internationella verksamhet väl och delar Svenska kyrkans värderingar.

Meriterande är kunskap i swahili.

Övrigt

Speciella krav avseende visering och arbetstillstånd i placeringslandet kan påverka urvalet i rekryteringen.

Tillträde

Tjänsten är heltid och kontraktstiden är tre år med möjlighet till förlängning.

Ansök

Välkommen med din ansökan via Svenska kyrkans hemsida. Ansökan ska ha inkommit senast den 7 januari 2019.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av

Enhetschef för Afrika, Peter Karlsson Sjögren tfn 072-710 73 08 och personalstrateg Eva Olsson tfn 018-16 97 47.

Fackliga företrädare

Katarina Ottosson (Vision), Susanna Henriksén (Jusek) och Anders Göranzon (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Annons