Jobb

Sida söker processutvecklare/ projektledare

Sida söker processutvecklare/projektledare som vill effektivisera Sidas insatshantering och stöd till partners

Sida söker en initiativrik och driven medarbetare med erfarenhet av att leda projekt och med intresse för verksamhetsutveckling. Befattningen har sin tillhörighet på Enheten för stöd till effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT) vid Avdelningen för ledningsstöd (LED). Enheten har totalt 11 medarbetare.

EFFEKT ansvarar för att förvalta och utveckla Sidas huvudprocess ”hantera biståndsinsatser” samt för förvaltningen och utvecklingen av myndighetens användarstöd och metodarbete avseende bland annat resultat, risk, kapacitetsutveckling, utvecklingseffektivitet och kvalitetsuppföljning i relation till insatshanteringen. Enheten har en aktiv omvärldsbevakning kring innovativa arbetsformer och ”adaptive management”.  Enheten ansvarar även för Nätverket för insatshantering samt Sidas Processråd som rekommenderar beslut om förändringar i Sidas huvudprocess förbereda, genomföra och följa upp strategier.

Tillsammans fångar vi upp behov och leder förändring genom projekt och uppdrag: ett arbete som kräver vision och analytisk förmåga. Tjänsten innefattar stora möjligheter till kreativitet i arbetet med att förbättra hur Sida hanterar processeffektivitet och kvalitetsfrågor i myndighetens mest centrala arbetsprocess.

Arbetsuppgifter och rollbeskrivning

Rollen som processutvecklare och projektledare innebär två huvudsakligen arbetsområden.

Första delen av tjänsten omfattar att på olika sätt stödja de som arbetar i Sidas insatshanteringsprocess. Rollen innebär framförallt att ansvara för rådgivning och olika former av stöd internt, både till medarbetare på huvudkontoret och på ambassader. I rollen ingår att med en helhetssyn och tillsammans med verksamheten analysera behov och förbereda beslut om förbättringar i Sidas insatshanteringsprocess samt att genomföra, utvärdera och följa upp förbättringsåtgärder.

Vidare ansvarar processutvecklaren för att följa upp att processen är utformad på ett sådant sätt att den kan genomföras med en god intern styrning och kontroll.

Tjänstens andra del omfattar att leda ett verksövergripande projekt för att förenkla för Sidas samarbetspartners. Projektet, som pågått sedan januari 2019, syftar till att genom förbättrad kommunikation och digitala lösningar effektivisera Sidas samarbete med partners.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten är:

 • Bidra till processutveckling för processen hantera biståndsinsatser och förändringsarbete kopplat till denna process.
 • Leda eller medverka i tillfälliga grupper som utvecklar metoder eller arbetssätt.
 • Genomföra enskilda utredningsuppdrag inom processen för insatshantering.
 • Bidra till vidareutveckling av Sidas regel för insatshantering.
 • Ansvara för strategiskt användarstöd/rådgivning samt kommunikation kring innehållet i processen hantera biståndsinsatser, inklusive kompetensutveckling.
 • Koordinera projektet ”Partnerportal och information” genom att leda en arbetsgrupp, bestående av intern personal samt konsulter, och dess arbete.
 • Ansvara för projektets budget och uppföljning.
 • Rapportera projektstatus till styrgrupp och Utvecklingsråd.

I övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen.

Kvalifikationer

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning

Akademisk examen med för tjänsten relevant inriktning.

Erfarenhet

 • Minst 5 års erfarenhet av utvecklingssamarbete.
 • Erfarenhet av att koordinera och leda arbetsgrupper eller projekt.
 • Erfarenhet av att genomföra utbildningar med kompetenshöjande syfte.

Förmågor

 • God analytisk förmåga, dvs. att kunna sätta sig in i komplex information och förstå viktiga samband, se hur saker hänger ihop och påverkar varandra - att kunna analysera, utvärdera och föreslå åtgärder. Förmåga att använda metoder och verktyg för att utreda, definiera, kvalitetssäkra och analysera data.
 • Hög kvalitetsmedvetenhet och god administrativ förmåga; noggrann och målmedveten med förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
 • God pedagogisk förmåga; att kunna sätta sig in i och redogöra för komplexa frågor på ett lättbegripligt sätt och därigenom förmedla kunskap i organisationen och bland kollegor.
 • God samarbetsförmåga.

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande

 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och processutveckling.
 • Erfarenhet av handläggning av biståndsinsatser på Sida, utlandsmyndighet eller i liknande internationell miljö.
 • Erfarenhet av arbete hos en samarbetspart till Sida.
 • Erfarenhet av att leda konsultuppdrag.
 • Erfarenhet av systemutveckling utifrån ett verksamhetsperspektiv, inklusive kravinsamling, kravanalys och kravställan.

Personliga egenskaper

Som person är du trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du har lätt att arbeta i team och föra en konstruktiv dialog med dina samarbetspartners.

Placering

Tjänsten är placerad på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2020-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Lön efter överenskommelse.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 120/19.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Anna Rahm 08-698 51 32, Tove Myhrman 08-698 52 85 eller Sara Birging Hultegård 08-698 51 38.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 23 augusti 2019. 

Ansök här!

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Välkommen med din ansökan!

Annons