Jobb av Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen söker verksamhetsamordnare till internationella teamet

Har du kompetens och erfarenhet av att arbeta för fred och rättvisa genom ickevåld? Vill du arbeta inom en internationell miljö? Då kan du vara vår nya kollega! Kristna Fredsrörelsen söker nu en verksamhetssamordnare till vår internationella verksamhet med placering på vårt kansli i Alvik, Stockholm. 

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor. Kristna Fredsrörelsen arbetar i länder där bristande respekt för mänskliga rättigheter är ett grundläggande problem, där konflikter pågått länge och våldsanvändning ofta blivit normaliserad. Utgångspunkten för Kristna Fredsrörelsens internationella verksamhet är att ett vitalt civilsamhälle är grundläggande för respekt för mänskliga rättigheter och demokratisering. Kristna Fredsrörelsens internationella arbete fokuserar på att bidra till ökat handlingsutrymme för civilsamhället och att främja lokalt förankrade fredsinitiativ och organisationer i konfliktområden som arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna genom att möjliggöra rättighetsbärares ansvarsutkrävande. Inom verksamhetsområdet finns två komponenter: internationell medföljning (skydd av människorättsförsvarare) och internationellt partnerstöd.

Ansvarsområden

Verksamhetssamordnaren ansvarar för koordinering av Kristna Fredsrörelsen internationella verksamhet och system och kvalitetssäkring av organisationens projekthantering. Samordnaren har ett övergripande ansvar över projekt- och programcykeln samt ansvarar för avtal och kontakt med givare i den internationella verksamheten. Verksamhetssamordnaren har ett övergripande säkerhetsansvar i form av system och kvalitetssäkring inom den internationella verksamheten. Verksamhetssamordnaren är en del av det internationella teamet på Kristna Fredsrörelsens kansli i Stockholm och arbetar i nära samarbete med programsekreterare för respektive program och projekt.

Arbetsuppgifter

 • Övergripande ansvar över och kvalitetssäkring av projekt- och programcykeln inom den internationella verksamheten
 • Ekonomiansvar och säkerställa intern kontroll och styrning i enlighet med givarnas riktlinjer och gällande avtal inom den internationella verksamheten
 • Samordning av och att främja gemensamt lärande i teamet och verksamheten samt coachning och stöd till medarbetare i teamet för god måluppfyllelse
 • Verksamhetssamordnaren innehar ett övergripande säkerhetsansvar i form av system och kvalitetssäkring inom den internationella verksamheten.
 • Processledning av planering, uppföljning och strategiutveckling inom verksamhetsområdet inklusive framtagande av underlag till ny verksamhetsplan

Kvalifikationer

 • Kunskap om mänskliga rättigheter, fredsarbete och konfliktfrågor
 • Minst fem års erfarenhet av att arbeta med program- och projekthantering och PME inom svenskt utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av ekonomihantering, intern kontroll och kvalitetssäkring
 • God analytisk förmåga samt förmåga att arbeta resultatorienterat, strukturerat och med stort ansvar inom satta ramar och mål
 • Erfarenhet av att arbeta med system- och strategiutveckling
 • Goda kunskaper i svenska, spanska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av säkerhetsansvar över personal och arbete i konfliktområden,
 • Erfarenhet av att processleda, engagera och samordna verksamhet och team
 • Erfarenhet av folkrörelsearbete
 • Kännedom om Kristna Fredsrörelsens verksamhetsområden

Omfattning och varaktighet

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 procent med start 4 mars 2019, med 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad på Kristna Fredsrörelsens kansli i Alvik, Stockholm men innefattar internationella resor.

Ansökan och information

Sista ansökningsdag är 6 januari 2019.

För ansökan, skicka CV och personligt brev via mejl till rekrytering@krf.se. Märk ditt mail med ”Verksamhetssamordnare Internationellt arbete”.

Vi välkomnar alla sökande oavsett vilken trosuppfattning du har eller inte har.

Om du har några frågor angående positionen, vänligen kontakta verksamhetssamordnare Frida Larsson 08-453 68 43 eller frida.larsson@krf.se

Kontaktperson för fackliga frågor är Sandra Eriksson, 08-453 68 479, eller sandra.eriksson@krf.se

Annons