Jobb

Evangeliska Frikyrkan/Interact söker koordinator, hållbar försörjning

Internationellt

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 300 samarbetande församlingar som tillsammans har lite mer än 34 000 medlemmar. Organisationen har cirka 100 anställda och verksamheten omfattar både arbete i Sverige och internationellt.

EFK samverkar med lokala partnerorganisationer i fem länder inom fokusområdet hållbar försörjning. Bland annat genom vatten- och sanitetsinsatser, katastrofberedskap och försörjningsåtgärder. Målet är att tillsammans arbeta i riktade insatser för miljö- och försörjning bland de mest utsatta samt att integrera ett resiliensperspektiv i all verksamhet.

Som programkoordinator ansvarar du för EFK Asiens fokusområde för Hållbar Försörjning. Du kommer att vara placerad på Missionscentret i Chiang Mai, Thailand.

Sista ansökningsdag

10 dec

Läs mer och ansök

Taggar

Klimat & miljö
Annons