Jobb av Amnesty International

Amnesty International söker Avdelningschef Resurser & Styrning

Amnesty International är en global människorättsorganisation som arbetar för alla människors lika värde. Vi söker nu en chef till Avdelningen för Resurser & Styrning till vårt sekretariat i Stockholm.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Amnesty International, svenska sektionen, söker nu en chef till avdelningen Resurser & Styrning. Amnesty är en organisation som gör ett mycket viktigt arbete för mänskliga rättigheter och där du får möta många engagerade och motiverade medarbetare. Du som avdelningschef är övergripande ansvarig för IT, ekonomi och support som arbetar för att säkerställa en hög service inom kontoret och gentemot medlemmarna. Du har också ett övergripande ansvar för styrningsteamet som säkerställer att styrelse och ledningsgrupp har förutsättningar för god styrning och regelefterlevnad. På avdelningen Resurser & Styrning arbetar sammanlagt 14 personer där du som avdelningschef har personalansvar för sex av dessa, varav två är chefer (IT-chef och supportchef). I rollen rapporterar du till generalsekreteraren och utgör en del av sekretariatets ledningsgrupp där alla bidrar till organisationens helhet.

I uppdraget ingår:

  • Det övergripande ansvaret för lokaler, IT och ekonomi och styrningsverktyg- och processer.
  • Ansvara för processer, utformning och kvalitetssäkring av all cyklisk rapportering och regelefterlevnad.
  • Ansvara för strategisk och långsiktig styrning av ekonomin samt löpande hantering med budgetanalys, budgetuppföljning, årsredovisning och revision samt processer för uppföljning och redovisning av projektbidrag.
  • Ansvara för att underlätta och effektivisera medarbetares arbete genom ändamålsenliga, smidiga och effektiva lösningar inom IT och i vår kontorsmiljö.
  • Leda och fördela arbetet på avdelningen på ett effektivt sätt och säkerställa en god arbetsmiljö där alla medarbetare inkluderas och ges möjlighet att utvecklas.
  • Vara en bidragande kraft till att vi fortsätter att växa som gräsrotsdriven påverkans- och kampanjorganisation.
  • Inom ledningsgruppen bidra till en strategisk utveckling och genomförande av verksamheten. Detta innebär att utveckla, genomföra och följa upp strategier och operativa planer för mänskliga rättigheter, bidra till ett aktivt lärande och synergier inom rörelsen, samt använda resurser på ett optimalt sätt. Det innebär också att ha kontakter med vår internationella rörelse.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig med ekonomisk högskoleutbildning eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du har gedigen erfarenhet av ekonomistyrning och ett intresse för styrning och IT-frågor. Har du erfarenhet av arbete i en ideell organisation är det en fördel, men inte ett krav. Det viktiga är att du ställer dig bakom Amnestys värderingar och har ett stort samhällsintresse.
Vi tror att du är en engagerad, analytisk och strategisk person med mycket goda ledaregenskaper som har erfarenhet från en personalledande roll. Du gör grundade analyser, ser lösningar och tar initiativ för att hitta vägar framåt. Som ledare är du van och bekväm med att leda andra i förändring på ett tydligt och entusiasmerande sätt. Det är naturligt för dig att knyta kontakter med andra och interagera med närvaro och intresse. Självklart månar du om en god arbetsmiljö för samtliga anställda där du delegerar och skapar delaktighet.

Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Amnesty eftersträvar att vara en arbetsplats med medarbetare med olika perspektiv och erfarenheter, varför vi välkomnar mångfald bland sökanden.

Här får du utrymme att leda ett ständigt pågående förändringsarbete och vara en del av att göra skillnad i människors liv. Välkommen till världens största människorättsorganisation!

Ansökan

Ansök här

Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och ett motivationsbrev via signerarekrytering.se. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 22 september.

Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60 eller Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90. Fackligt ombud för Unionen är Maja Åberg som nås på 08-729 02 42 alternativt 0708-60 51 28 och för SACO Ulrika Westin på telefon 08-729 02 12.

Om Amnesty International

Amnesty International är en global organisation som arbetar för alla människors lika värde. Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot mänskliga rättigheter sker. Vårt arbete grundar sig på folkrätten, mänskliga rättigheter och gedigen sakkunskap. Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende i våra utredningar och åsikter. Välkommen att läsa mer på: www.amnesty.se.

Annons