Nyhet av Röda Korset

6000 anhöriga saknade efter krig och katastrofer

1565 personer har pågående efterforskningsärenden hos Svenska Röda Korset som totalt sett omfattar mer än 6000 saknade anhöriga. Det innebär att mer än 1500 personer i Sverige inte vet vad som har hänt en eller flera av sina nära familjemedlemmar. 

Mamma med bild på sin saknade son. Foto: Röda Korset

Idag släpper Svenska Röda Korset nya siffror på antalet personer i Sverige som saknar en eller flera anhöriga och lanserar ny rapport om humanitära konsekvenser av att familjer splittras och saknas på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration. Drygt 1500 personer i Sverige har pågående efterforskningsärenden som totalt sett omfattar mer än 6000 saknade familjemedlemmar. Motsvarande siffra för Internationella Röda Korset är 145 000.

- 6000 saknade är bara toppen av ett isberg. Varje år förlorar tusentals människor kontakt med varandra i samband med krig, konflikt och naturkatastrofer. Att leva i ovisshet om vad som hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt och gör det svårt att gå vidare i livet, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Höga nivåer av antal saknade i Medelhavet

I samband med flyktingsituationen 2015 och fram till 2018 har Svenska Röda Korset sett en tydlig ökning av antalet ärenden gällande efterforskning av saknade familjemedlemmar. De flesta ärenden är barn och unga vuxna som förlorat kontakten med sina familjemedlemmar i eller på väg till Europa, ofta i samband med resa över Medelhavet. Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen arbetar tillsammans för att samordna insamling av DNA från familjemedlemmar och med myndigheter i olika länder kring Medelhavet.

-Anhöriga som saknar familjemedlemmar som förmodas ha drunknat på Medelhavet vänder sig till Röda Korset för att få svar, inte till sin stat. Vi befarar nu att antalet komplexa efterforskningsärenden kommer att öka då antalet saknade i Medelhavet är på extremt höga nivåer. Många av dem kommer aldrig att återfinnas och deras anhöriga kommer fortsatt tvingas leva i ovisshet, säger Carl Gustafson, enhetschef på för efterforskning och familjeåterförening på Svenska Röda Korset.

Röda Korset finns idag på plats i 191 länder och den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens unika nätverk gör det möjligt att efterforska saknade anhöriga på de flesta ställen i världen.

Ny rapport pekar på statens skyldighet att förhindra att människor försvinner

Idag på The International Day of the Disappeared lanserar Röda Korset ny rapport som belyser humanitära konsekvenser av att familjer splittras och saknas på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration.

Rapporten pekar på staternas skyldighet att förhindra att människor försvinner samt att klargöra vad som hänt dem och att stötta deras familjer. Röda Korset har en stödjande roll till svenska staten inom det humanitära området och gör följande rekommendationer:

  • Regeringen fullföljer sina åtaganden i enlighet med Säkerhetsrådets resolution gällande personer som rapporteras saknade i samband med väpnad konflikt som antogs i juni i år.
  • Regeringen implementerar sina åtaganden enligt det Globala migrationsramverket för säker, ordnad och reguljär migration.
  • Svenska myndigheter ser till att anhöriga till personer som saknas får rätt stöd, samt underlättar för dem att utöva sina rättigheter vad gäller rätten att få veta vad som har hänt.

Läs hela rapporten ”Humanitarian Consequences of Family Separation and People Going Missing” här.

Siffror i korthet

  • I Sverige har drygt 1500 personer pågående efterforskningsärenden hos Svenska Röda Korset, vilket omfattar mer än 6000 saknade personer.
  • Motsvarande siffra för Internationella Röda Korset är hela 145 000.
  • 1 av 18 personer försvinner eller dör på den centrala rutten över Medelhavet enligt statistik från UNHCR.
Annons