av Färnebo folkhögskola

Distanskurs: Rättviselinjen

Plugga

Rättviselinjen är en distansutbildning där du lär dig driva projekt och kampanjer med fokus på frågor som rör feminism, klimaträttvisa och antirasism. Som en del av kursen reser du på en fem veckor lång studieresa och praktik i Europa samt genomför ett eget projektarbete. Rättviselinjen är uppdelad i två delkurser på en termin vardera. De båda terminerna kan läsas fristående.

Brinner du för en rättvis värld? Vill du lära dig deltagande metoder för förändringsarbete? Vill du vara med och påverka genom att arbeta med projekt med fokus på feminism, antirasism och klimaträttvisa?

På Rättviselinjen får du inspiration, kunskap och verktyg för att skapa ett mer inkluderande, hållbart och rättvist samhälle. Du lär dig att driva processer och projekt och får verktyg för mötesorganisering och kampanjplanering samtidigt som du studerar feminism, antirasism och klimaträttvisa ur makt- och normkritiska perspektiv.

Under kursen vävs de tre perspektiven – feminism, klimaträttvisa och antirasism – in i alla ämnen vi kommer att beröra. Vi lär oss av sociala rörelser som arbetat med frågorna runt om i världen och tar upp hur de tre perspektiven hänger ihop och påverkar varandra. Vi rör oss mellan globala och lokala perspektiv och lär oss även om konflikthantering, demokratiska processer och dialog inom det egna projektet eller gruppen.

För att förändra världen krävs mod och att vi agerar tillsammans med andra – på kursen möter du andra samhällsengagerade och ni lär er både tillsammans och av varandra.

Om Färnebo Folkhögskola

Färnebo folkhögskola är en plats för gemenskap där vi stöttar varandra i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Vi har en lång tradition av att jobba med grupprocesser, mötesdemokrati och att genomföra olika projekt och utåtriktade evenemang. Under åren har vi samlat på oss bred och unik kunskap i frågorna. Många som gått Färnebos kurser är i dag engagerade inom områden som rör feminism, antirasism och klimaträttvisa.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av rättvisefrågor och som vill hitta metoder, kunskap och inspiration för att driva frågorna på olika sätt. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad i rättvisefrågor och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang. 

Kursens syfte

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln för att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. På kursen skapar vi gemensamt förutsättningar och kunskap för att driva olika arbeten, kampanjer och projekt för antirasism, klimaträttvisa och feminism.

Läs mer om kursens upplägg.

Anpassning med anledning av coronapandemin

Färnebo folkhögskola följer noga händelseutvecklingen av covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika ökad smitta. Om så krävs kommer vi att anpassa kursens olika delar efter rådande restriktioner och rekommendationer. Exempelvis avvaktar vi med att besluta om vilket land kursen kommer att resa tills vi vet mer. Om det inte skulle vara möjligt att resa i Europa kommer vi att genomföra praktiken och studieresan i Sverige istället.

Bra att veta

Startdatum: 23 augusti 2021.
Slutdatum: 17 december 2021. 
Sista ansökningsdatum: 30 maj 2021. 

Läs mer och ansök!

Taggar

Klimat & miljö Mänskliga rättigheter Jämställdhet