Hur går det med de Globala målen?

Världen

På vilket sätt har pandemin lett till nya utmaningar och om hur går genomförandet av målen? Globalportalen har pratat med Anna Blücher, policyrådgivare på ForumCiv och sakkunnig i Agenda 2030. Vi ger våra bästa tips om hur du kan engagera dig i de Globala målen för hållbar utveckling.

År 2015 samlades världens ledare och lovade att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, lösa klimatkrisen och skapa en mer hållbar och bättre värld till år 2030. Det är mindre än 9 år kvar, och vi inte är på rätt väg för att uppnå dessa mål säger Anna Blücher.  

” Åtgärderna för att minska smittspridningen har orsakat mer dödlighet än viruset”. 

Pandemin har drabbat oss alla men det drabba oss olika. Ojämlikheten fortsätter att öka och pandemin har verkligen satt ljuset på ojämlikheter i världen. I rikare länder har fler människor dött på grund av viruset. Men i fattigare länder har människor mist livet till följd av åtgärder och restriktioner som vidtagits för att stoppa spridningen av viruset, förklarar Anna.  

Människor dör på grund av brist på tillgång till sjukvård, kvinnor dör i barnsäng, barn dör i lunginflammation, diarré och malaria, och på grund av hunger och undernäring. Pandemin drabbar de redan utsatta hårdast och det saknas ofta sociala skyddsnät som kan stödja människor som till exempel förlorar sina jobb och därmed inte har råd att köpa mat eller medicin till sin familj. 

 ” Om det var för få framsteg innan pandemin så har vi verkligen gjort ett jättestort tillbakasteg i genomförandet av Agenda 2030 och särskilt om löftet av att lämna ingen utanför”.  

När det sker en tillbakagång på ett av målen orsakar det en negativ effekt på andra mål eftersom alla mål är sammankopplade. Vi har nu sett hur pandemin leder till ökad fattigdom och hunger, ökat våld mot kvinnor och ökad barnadödlighet. Människor står utan möjligheter att försörja sig och många barn står utan utbildning när skolor är stängda. Det är en dyster verklighet och vi kan ha förlorat ett årtionde av utveckling på bara ett år. Trots alla dessa utmaningar har pandemin skapat en möjlighet att göra den omställning som krävs för en mer hållbar och jämlik värld. Vi kan inte återgå till ”business as usual” för vi har inte råd att leva som vi gjorde innan pandemin. Vi måste strukturera om vårt samhälle så att det är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Det handlar bland annat om att omfördela och använda resurser på ett sätt som minskar ojämlikheten i världen.

Pandemin har visat hur nära vi hänger samman i världen. Den har också visat att vi är ganska bra att ställa om när situationer kräver det, menar Anna. Nu mer än någonsin behöver vi kraftsamla för internationellt samarbete och politisk vilja för att uppnå Agenda 2030. Vi som individer och civilsamhälle har en viktig roll att kräva att våra politiker agerar för Agenda 2030 och se till att de håller fokus på en omställning där resurser fördelas på ett hållbart och rättvist sätt så att ingen lämnar utanför.

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling Demokrati Jämställdhet Klimat & miljö Mänskliga rättigheter