av Act Svenska kyrkan

Stöd Act Svenska kyrkan

Bild: Magnus Aronson /Ikon
Ge ett bidrag

Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. Tack för din gåva!

Bakom varje siffra finns ett liv

Just nu lever 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd runt om i världen. De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det ger människor möjlighet att:

  • Känna trygghet. Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.
  • Hitta ett sammanhang. När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.
  • Få möjlighet att utvecklas. Utbildning, självhjälpsgrupper och spar- och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och bygger självständighet.
  • Resa sig starkare. När människors behov står i fokus och humanitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.

Det finns många sätt att ge

Handla i gåvoshopen

Ge en gåva för att människor själva ska kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet. Du får personliga gåvobevis att ge bort.

Bli månadsgivare

Som månadsgivare tar du ställning för människor som lever i utsatthet varje månad. Genom din månadsgåva ger du människor möjlighet att själva skapa sig en bättre framtid. Anmäl dig idag!

Humanitärt stöd som ser hela människan

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Ge till våra katastrofinsatser

Taggar

Flykt & migration Hälsa Katastrofer Krig & fred