Ge ett bidrag

Matbristen i Malawi

I Malawi lever just nu 2,8 miljoner människor på gränsen till svält. Orsaken är förra årets torka, som har slagit ut stora skördar i landet, och lett till akut matbrist. Malawi är ett av Hungerprojektets 8 programländer i Afrika. 

Hungerprojektet jobbar dock inte med katastrofinsatser – vi jobbar istället med långsiktiga utvecklingsinsatser i samhällen som är drabbade av kronisk hunger. 

Var med och stötta vår långsiktiga verksamhet för ökad matsäkerhet i Malawi och våra andra epicenter:

  • bli månadsgivare
  • Swish – swisha din gåva till 123 9019977
  • Bankgiro – betala din gåva till 9019977

Varmt tack för ditt stöd!

Vad Hungerprojektet gör

I Malawi arbetar vi i 10 samhällscenter, så kallade epicenter. Stort fokus ligger på att förbättra matsäkerheten så att samhällena är bättre rustade för att klara av tillfälliga matkriser. Hungerprojektet stärker och stödjer jordbrukarna bland annat med utbildning så att de kan öka och diversifiera livsmedelsproduktionen. Vi har också invigt bevattningssystem för att ytterligare förbättra jordbruket. Tillgången till mat säkras också genom gemensamma matbanker i epicentren.

Tack vare våra långsiktiga insatser är våra programområden bättre rustade för att klara av tillfälliga matkriser – trots detta är även våra programområden i Malawi drabbade av matbrist, vilket tyder på hur allvarlig matbristen är i landet. Torkan som har drabbat Malawi är ett resultat av bland annat klimatförändringar. Att arbeta långsiktigt för ökad matsäkerhet i de länder som drabbas värst av klimatförändringarna kommer bara bli viktigare och viktigare.

Taggar

Katastrofer