Ge ett bidrag

En röst åt unga

Foto: Teskedsordern.

Teskedsordern vill se en värld där alla har lika värde och rättigheter. Vi på tror på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis ge en ökad förståelse för våra medmänniskor

Vårt arbete syftar till att främja positiva attityder mellan människor. Vi vill nå unga människor genom olika kulturprojekt i skolan och bidra till reflektion kring frågor om mångfald och tolerans. Teskedsorden arrangerar även utbildningar och seminarier och medverkar på olika events och mässor.

Vi arbetar för ökad respekt människor emellan. Ett sådant arbete kräver att vi gör det tillsammans, stöder olikheter och möter varandra med aktning.

Bli en del av oss och stöd vårt arbete!

Ge en gåva

Taggar

Mänskliga rättigheter