av Islamic Relief

Bli månadsgivare hos Islamic Relief

Ge ett bidrag

Som månadsgivare är du den som hjälper oss vara redo när katastrofer inträffar. Ditt stöd är ovärderligt.

Islamic Relief finns på plats för de mest behövande i konflikter och katastrofer. För att kunna göra det behöver vi ha en buffert – resurser som garanterar att vi kan vara på plats med insatser så snabbt som möjligt när behoven uppstår. Som månadsgivare är du med och skapar denna möjlighet.

Dina pengar kan bli till mat och vatten för människor på flykt, skolböcker för flickor eller psykosocialt stöd för traumatiserade barn. Din gåva kan också vara med och stötta våra mer långsiktiga insatser: den kan bidra till att människor kan stå på egna ben igen, utbilda sig, skapa sig inkomstmöjligheter och en trygg försörjning.

Islamic Relief har 90-konto, vilket garanterar att insamlingen håller hög kvalitet och att merparten av de insamlade medlen går till ändamålet utan onödiga administrativa kostnader. Som månadsgivare minskar du administrationen ytterligare.

Bli månadsgivare

Taggar

Bistånd & utveckling Katastrofer Krig & fred Mänskliga rättigheter