av Svenska missionsrådet

Filippinerna: De kämpar för sitt urfolks rättigheter

Foto: Unfiltered Communications. Rosa och Mary heter egentligen något annat. De tillhör ursprungsfolket Lumaderna i Filippinerna och kämpar för sin rätt till land och utbildning.
Världen

Rosa och Mary är rädda. De kämpar i frontlinjen för sitt ursprungsfolks rättigheter och heter egentligen något annat. Men det är inte dödshoten eller polisbrutaliteten som skrämmer dem mest. ”Vi är mer rädda för vad som ska hända om vi inte längre vågar tala. Vi måste tala!” säger de.

”Vi vill att alla ska få veta”

Rosa och Mary tillhör ursprungsfolket lumaderna från Mindanao i södra Filippinerna, en grupp som drabbats hårt av människorättskränkningar. Tusentals lumader har också tvingats på flykt från mark och hem, när deras naturresursrika områden militariserats, skövlats och ockuperats.

”Många har fått fly till de evakueringscenter som kyrkorna byggt. Det går inte att bo kvar i vår hemby”, säger Mary.

Hon berättar att det råder militärt undantagstillstånd i hela hennes område, att skolan bränts ner och att hon själv var med när hennes lärare sköts rakt framför elevgruppen.

Mänskliga rättigheter sätts på spel

Sedan president Rodrigo Duterte kom till makten 2016 har brotten mot mänskliga rättigheter eskalerat i Filippinerna. Oppositionella har fängslats, journalister avrättats och våldet mot både kristna och minoritetsfolk har ökat. Men civilsamhället och minoriteterna låter inte våldet tysta dem, de möter förtrycket med gemensamt motstånd. Läs mer om kyrkornas engagemang här.

”När vi protesterar eller går till de alternativa skolor som kyrkorna byggt riskerar vi att ’röd-flaggas’”, berättar Rosa. ”De säger att vi är rebeller och terrorister. Men vi måste försvara vår rätt till utbildning. Att fortsätta studera är en del av vårt motstånd.”

Både Marys och Rosas familjer är röd-flaggade och befinner sig därför spridda i olika delar av landet av säkerhetsskäl. Men rädslan för hot hindrar varken Rosa eller Mary från att fortsätta kampen för sina rättigheter. De demonstrerar, organiserar gaturallyn och kampanjer. Och de studerar.

”Vi vill att alla ska få veta att människor i våra byar dödas, att vårt land tas ifrån oss, att vi saknar skydd och att vi inte behandlas som människor”, säger Rosa, med allvar i rösten.

Nätverk – ett viktigt vapen mot förtrycket

Men Rosa och Mary är också väldigt medvetna om säkerhetsriskerna. Det har hänt att människor fotograferat deras demonstrationer och skickat bilderna till myndigheterna. Trots detta är de överens om att faran för vad som ska hända den dag då de inte längre vågar prata är större än de omedelbara riskerna för vad som kan hända här och nu. Just nu måste de försvara den frihet de har. Vetskapen om att kyrkor och andra civilsamhällesorganisationer backar dem gör dem också modigare. Att skapa nätverk och öka medvetenheten om de övergrepp de utsätts för är deras främsta vapen i kampen mot förtrycket.

Ny rapport belyser sambanden mellan religionsfrihet och demokrati

I Svenska missionsrådets nya rapport “Claiming Space for Faith – Including Freedom of Religion or Belief in the Fight for Civic Space” kan du läsa mer om hur det krympande demokratiska utrymmet i världen drabbar civilsamhället och trosbaserade organisationer – men också om hur de utvecklat framgångsrika strategier för att försvara sina rättigheter.

Rapportens slutsatser kommer att diskuteras i ett digitalt panelsamtal med företrädare för UD, Sida, och riksdagsledamöter från S, C och KD. Det kommer bland annat att handla om tro som en viktig pusselbit för den svenska demokratisatsningen.

Välkommen att vara med onsdagen den 11 november kl. 13:00-14:00 – live på Svenska Missionsrådets Facebook-sida. 

Taggar

Mänskliga rättigheter Klimat & miljö