nyhet av Erikshjälpen

Erikshjälpen satsar för att ta vara på ungas engagemang

Erikshjälpen startades av en tonåring, Erik Nilsson, som var otroligt engagerad för barn i utsatta livssituationer. Att barn och unga kan bidra med mycket är naturligt för Erikshjälpen – som nu vill ta till vara på ungdomars engagemang ännu mer.

Sedan flera år finns till exempel Erikshjälpens internationella praktikantprogram och möjligheten att bli Ung Fadder, men Erikshjälpen har märkt att det finns en efterfrågan från unga att göra mer, att få vara Erikshjälpens ”händer och fötter”.

Därför görs nu en satsning för att kunna bli en bättre kanal för fler unga människors engagemang och för att få fler unga att engagera sig för barnrättsfrågor. Nyligen har Fredrik Hagelvik anställts som koordinator för Ungagerad, Erikshjälpens arbete med och för unga som vill engagera sig för barns rättigheter i Sverige och världen.

Att nu inspirera andra till engagemang känns superspännande

– Att få använda kunskaper som jag har samlat på mig under många år av engagemang för att nu inspirera andra till engagemang känns superspännande, säger han.

Senast kommer Fredrik Hagelvik från jobb som lärare. På Erikshjälpen handlar nu arbetsuppgifterna om att utveckla organisationens arbete med ungas engagemang, stödja lokalgrupperna inom Ungagerad och att ta fram metoder för att främja ungas inflytande i Erikshjälpen.

Fredrik Hagelvik har själv sedan många år varit engagerad inom bland annat kyrkan och scouterna, både i praktiska uppgifter och mer beslutsfattande funktioner. När han var drygt 20 år startade han och några andra ungdomar en tonårsverksamhet på hemorten Stockaryd, eftersom det inte fanns någon fritidsgård eller annan plats för ungdomar att träffas på. Genom sitt engagemang, och inte minst genom att starta en helt ny tonårsverksamhet, har han lärt sig mycket – men han hade önskat att det fanns mer vägledning att få som ung engagerad. Även om man vill mycket kan det vara svårt att veta hur man ska använda sitt engagemang på bästa sätt. Målsättningen är nu att Ungagerad ska kunna bidra med vägledning, kunskap och med att skapa möjligheter.

– Jag hoppas att Ungagerad-arbetet ska resultera i självständiga grupper med eget driv, där min roll kommer vara coachande och stödjande. Jag vill att Ungagerad ska hjälpa unga människor att hitta sin plattform, sina frågor och sina mål med sitt engagemang.

Jag vill att Ungagerad ska hjälpa unga människor att hitta sin plattform

Sedan ett par år tillbaka finns några lokalgrupper inom Ungagerad. Med Fredrik Hagelviks stöd kan grupperna bli mer aktiva och nya grupper kan startas. Vilka projekt och aktiviteter som grupperna vill ägna sig åt är upp till respektive grupp, så länge projekten och idéerna stämmer överens med Erikshjälpens värderingar. Det kan till exempel handla om att ordna föreläsningar, konserter eller flash mobs. Att ge unga människor en plattform för sitt engagemang kan ge positiva konsekvenser för dem själva, för Erikshjälpen som organisation och därmed även för barn i världen.

Erikshjälpen tror att de som engagerar sig inom Ungagerad kommer kunna bidra med mycket nytänkande och goda idéer.

– Satsningen på Ungagerad är spännande, för vi vet inte riktigt vad det blir – utan vi vill att de unga ska vara med och utforma Ungagerad. Vi funderar också kring hur vi kan få med ungdomars tankar och idéer i Erikshjälpens styrelsearbete. Vi vill att de unga ska vara med och påverka utvecklingen av Erikshjälpen för det är de som ska ta över, säger Birgitta Johansson, programchef för Erikshjälpens Sverigeavdelning.

Vill du vara med i Ungagerad eller ha mer info?

Kontakta Fredrik Hagelvik på 0739 934 857 eller fredrik.hagelvik@erikshjalpen.se

Taggar

Mänskliga rättigheter Volontär & utbyten