av Amnesty International

Dödsstraffet i världen 2019

Världen

Amnesty International dokumenterade minst 657 avrättningar i 20 länder under 2019. Det är en minskning med 5 procent jämfört med 2018 (minst 690). Det här är det lägsta antalet dokumenterade avrättningar som Amnesty har noterat på ett decennium.

De flesta avrättningarna ägde rum i Kina, Iran, Saudiarabien, Irak och Egypten - i den ordningen.

Kina var fortsatt det land i världen där flest personer avrättades, men det verkliga antalet avrättningar är okänt eftersom det klassas som en statshemlighet. Den globala siffran på minst 657 utförda avrättningar omfattar alltså inte de tusentals avrättningar som tros ha utförts i Kina.

Om Kina räknas bort har 86 procent av alla dokumenterade avrättningar ägt rum i bara fyra länder - IranSaudiarabienIrak och Egypten.

Bangladesh och Bahrain återupptog avrättningar förra året, efter ett avbrott under 2018. AfghanistanTaiwan och Thailand utförde inga avrättningar under 2019 - men utförde avrättningar under 2018.

Avrättningarna i Iran sjönk marginellt från minst 253 till minst 251, avrättningarna i Irak fördubblades från minst 52 till minst 100 och Saudiarabien utförde 184 stycken avrättningar under 2019 jämfört med 149 under 2018.

Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, Gambia, Kazakstan, Ekvatorialguinea, Kenya och Zimbabwe tog antingen positiva konkreta steg mot att avskaffa dödsstraffet eller gjorde uttalanden under året som kan leda till att dödsstraffet avskaffas.

Barbados avskaffade också det obligatoriska dödsstraffet från sin konstitution. I USA införde Kaliforniens guvernör ett officiellt moratorium när det gäller avrättningar, det vill säga införde ett stopp för avrättningar - detta i den delstat med det största antalet personer som sitter i dödscell i väntan på att avrättas. New Hampshire blev den 21:a delstaten att avskaffa dödsstraffet för alla brott.

GambiaKazakstanMalaysiaRyssland och Tadzjikistan fortsatte att ha officiella uppehåll för dödsstraff. 

Vid slutet av 2019 hade 106 länder (en majoritet av världens länder) helt avskaffat dödsstraffet för alla brott och totalt var det 142 länder (över två tredjedelar av världens länder) som hade avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktiken.

Omvandlingar av dödsstraffet eller benådningar från dödsstraffet noteras i 24 länder: Bangladesh, Kina, Egypten, Gambia, Ghana, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Kuwait, Malaysia, Mauretanien, Marocko/Västsahara, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Singapore, Sudan, Thailand, Förenade Arabemiraten, USA, Zambia och Zimbabwe.

Minst 11 personer som blivit dömda till döden blev rentvådda i två länder: USA (3) och Zambia (8).

Amnesty noterade 2 307 utfärdade dödsstraff i 56 länder, jämfört med 2 531 utfärdade dödsstraff i 54 länder under 2018. Men Amnesty har till exempel inte fått några officiella siffror för antalet utfärdade dödsstraff i Malaysia, Nigeria eller Sri Lanka, länder som har rapporterat ett högt antal utfärdade dödsstraffsdomar tidigare år. Å andra sidan rapporterade Zambia in ett högre antal dödsstraffsdomar jämfört med vad Amnesty kunde dokumentera för år 2018 då dessa siffror inte gavs ut från officiellt håll.

Minst 26 604 personer satt i dödscell och väntade på att avrättas i slutet av 2019. 

Följande metoder användes vid avrättningar i olika delar av världen under 2019: 

  • halshuggning 
  • elavrättning (“elektriska stolen") 
  • hängning 
  • giftinjektion 
  • arkebusering 

Minst 13 offentliga avrättningar ägde rum i Iran. Minst sex personer, fyra i Iran, en i Saudiarabien och en i Sydsudan, avrättades för brott som de ska ha begått när de var under 18 år. Personer med intellektuell funktionsnedsättning dömdes till döden i flera länder, däribland Japan, Maldiverna, Pakistan och USA.

Dödsdomar har utdömts i länder där rättegångarna inte uppfyllt de internationella kraven för rättvisa rättegångar. Det gäller framför allt i Bahrain, Bangladesh, Kina, Egypten, Iran, Irak, Malaysia, Pakistan, Saudiarabien, Singapore, Vietnam och Jemen.

Regionala sammanfattningar

  • Amerika

För 11 året i rad var USA det enda landet i regionen som utförde avrättningar. Trinidad och Tobago var det enda landet i regionen som har kvar obligatoriskt dödsstraff för mord.

I USA sjönk antalet avrättningar (från 25 till 22) och utdelade dödsstraff (från 45 till 35) jämfört med 2018.

Mer än 40 procent av alla avrättningar utfördes i Texas, som också fortsatte att vara den delstat som avrättade flest människor. Det avrättades nio personer i Texas under 2019, jämfört med 13 personer under 2018. Missouri utförde en avrättning efter att inte ha utfört någon alls under 2018. Omvänt så utförde varken Nebraska eller Ohio några avrättningar, vilket de gjorde under 2018, då de avrättade en person i varje delstat.

De delstater som utförde avrättningar i USA under 2019 var: Alabama (3), Florida (2), Georgia (3), Missouri (1), South Dakota (1), Tennessee (3) och Texas (9).

I andra länder fortsatte en positiv utveckling mot dödsstraffets avskaffande. Barbados tog bort det obligatoriska dödsstraffet från sin konstitution och Antigua och Barbuda, Bahamas, Belize, Kuba, Dominica, Guatemala, Jamaica, Saint Kitts och Nevis samt Saint Lucia hade inga personer som satt i dödscell och Amnesty har inte heller fått några rapporter om nya dödsstraff som ska ha utfärdats där.

  • Asien och Stillahavsområdet

För första gången på nästan tio år minskade antalet länder som avrättat människor - totalt var det sju länder som utförde avrättningar. 

Det finns inga säkra siffror för antalet avrättade i Vietnam eller i Nordkorea. Och precis som för tidigare år ingår inte heller de tusentals avrättningar som tros ha utförts i Kina. I dessa tre länder hanteras uppgifter om dödsstraffets användande under stort hemlighetsmakeri, och i Vietnam och Kina betraktas det som statshemligheter.

Bangladesh återupptog avrättningar (2) men beslut om uppehåll i avrättningar togs i AfghanistanTaiwan och Thailand - länder som alla utförde avrättningar under 2018Malaysia fortsatte att följa sitt officiella moratorium gällande avrättningar som infördes i juli 2019.

Antalet avrättningar i Pakistan under 2019 var lika många som under 2018, med minst 14 män som hängdes i landet. Antalet utfärdade dödsdomar i landet ökade dock markant till minst 632, detta efter att extrainsatta domstolar började hantera den stora mängd ärenden som blivit liggande.

Antalet avrättade i Japan (3) sjönk från 2018 (15), då landet hade flest antal avrättade sedan år 2008. Singapore rapporterade fyra avrättningar under 2019, en minskning från det rekordhöga antalet 13 under 2018.

Filippinerna försökte återinföra dödsstraffet för “avskyvärda brott relaterade till illegala droger och plundring”. Även i Sri Lanka drev landets president frågan om att återuppta avrättningar efter mer än fyrtio års uppehåll.

Minst 1 227 nya dödsstraff utfärdades i 17 länder, en ökning med 12 procent jämfört med 2018.

  • Europa och Centralasien

Minst två avrättningar genomfördes i Vitryssland under 2019, jämfört med minst fyra under 2018. Den senaste gången något annat land utförde avrättningar i regionen var år 2005.

KazakstanRyssland och Tadzjikistan fortsatte att upprätthålla sina moratorium (tillfälliga stopp) för avrättningar.

Kazakstan tillkännagav också åtgärder för att starta processen att ansluta sig till det tilläggsprotokoll i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter där stater lovar att överge dödsstraffet (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights). 

  • Mellanöstern och Nordafrika

Antalet avrättningar i regionen ökade med 16 procent från minst 501 under 2018 till minst 579 under 2019. Trenden mot ett minskat antal avrättade som funnits i regionen sedan 2015 bröts därmed. 

Anledningen var i huvudsak en kraftig ökning av andelen utförda avrättningar i Irak och Saudiarabien. I Irak dubblades nästan antalet avrättningar, från minst 52 under 2018 till minst 100 under 2019, medan Saudiarabien avrättade 184 personer under 2019, jämfört med 149 personer under 2018. Tillsammans med Iran stod Irak och Saudiarabien för 92 procent av alla utförda avrättningar i regionen.

Sju länder - BahrainEgyptenIranIrakSaudiarabienSyrien och Jemen – utförde avrättningar under 2019.

Amnesty kunde dokumentera minst 707 dokumenterade dödsstraffsdomar under 2019, en minskning med 40 procent jämfört med 2018 då minst 1 170 dödsdomar utfärdades.

Egypten utfärdade det högsta antalet bekräftade dödsdomar i regionen, men siffran för 2019 (minst 435) var klart lägre än för 2018 (minst 717). Antalet dödsdomar utfärdade av myndigheter i Irak under året var också klart lägre, minst 87 under 2019 jämfört med minst 271 under 2018.

  • Afrika söder om Sahara

Fyra länder - BotswanaSomaliaSydsudan och Sudan - utförde minst 25 avrättningar under 2019. Antalet utförda avrättningar ökade med en person jämfört med året innan.

För andra året i rad var det en kraftig ökning av antalet avrättade i Sydsudan, med minst 11 personer som avrättades under 2019 - den högsta siffran för något år sedan landets självständighet år 2011. Av de avrättade personerna tillhörde tre samma familj, en av dem var ett barn när brottet skulle ha begåtts och var 17 år när han dömdes till döden.

Antalet utfärdade dödsstraff steg med 53 procent från minst 212 år 2018 till minst 325 under 2019.

Antalet länder som använde sig av dödsstraffet ökade till 18 från 17 under 2018.

Taggar

Mänskliga rättigheter